Na úrovni EU můžeme sledovat spory při tvorbě sedmiletého unijního rozpočtu. Sváry se týkají podmíněnosti čerpání daných prostředků, které umožňují členským státům dosáhnout na peníze za předpokladu dodržování principů právního státu. V české kotlině již máme diskuze o demokratičnosti fungování státu ve spojení s vyhlášením nouzového stavu zdánlivě za sebou. Čeští poslanci nyní pro změnu přestali řešit racionalitu redistribuce peněz ve společnosti a rovnou seškrtali významnou část příjmů státního rozpočtu. V pátečním chaotickém hlasování totiž schválili nejen zrušení superhrubé mzdy a zavedení 15% sazby daně z příjmů (dosud byla efektivní sazba 20,1 %), ale i zvýšení slevy na poplatníka.

Jaké návrhy prošly Sněmovnou?

Senát má nyní na stole velice štědrý návrh daňové reformy, která počítá se zrušením superhrubé mzdy a snížením daně z příjmu fyzických osob, doplněné o opoziční návrh týkající se slevy na poplatníka. Tato sleva přitom měla být pouhou alternativou, nikoliv doplňkem. Návrh z dílny strany ANO ruší superhrubou mzdu a zavádí sazby 15 % a 23 %.

Celé znění Finančního kurýra v tištěné nebo zvukové podobě v odkazech níže.