Co se týká začátku prosince, vidíme na trhu pro změnu lehký pokles. Ten zaznamenaly především americké a japonské akcie. Větší rezistenci prokázaly evropské akcie, čínské akcie zhodnocovaly.

V USA zapříčinily negativní náladu obavy ze silného trhu práce spojeného s mzdově-inflačními tlaky a obavy z recese z důvodu oslabující ekonomické aktivity v průmyslu. Dané rozpoložení na americkém akciovém trhu naopak pomohlo k lehké nadvýkonnosti především v defenzivním zdravotnictví, veřejných službách a necyklickém spotřebním zboží.

Trh práce v USA stále živí inflaci

V USA se v prvním čtvrtletí roku 2023 bude zejména sledovat tempo inflace, které by mělo ochladnout. Na to bude reagovat úroková politika centrální banky. Nyní se predikce pro základní sazby pohybují u vrcholu kolem 5,00 % až 5,25 %, a to právě hned zkraje roku. Nicméně je otázkou, jak dlouho v průběhu roku 2023 na daných úrovních setrvají. Trh totiž sází na to, že FED na dalším zasedání 1. února 2023 v tempu zvyšování úroků zpomalí a zvýší sazby jen o 0,25%, následně vyhlíží snižování sazeb v poměrně krátkém časovém horizontu. To ale není zcela v souladu s vyjádřeními centrální banky, které vyznívá mnohem více v jestřábím tónu. Každopádně vrchol cyklu sazeb a pokles jejich volatility představují příležitosti pro investory, zpočátku zejména v oblasti bezpečnějších dluhopisů. Z dlouhodobého hlediska pak jednoznačně dávají smysl akcie, které by nejpozději v druhé půli následného roku měly zabrat. Společnost Vanguard predikuje 10letý anualizovaný výnos pro US akcie 4,7 % - 6,7 %.

Evropa se vyhne větším problémům

Evropská centrální banka dle očekávání opět zvýšila depozitní sazbu o 0,5 % na 2,0 %. Obecně se předpokládá, že ECB bude pokračovat ve zvyšování sazeb i v roce 2023, přičemž vrchol tohoto cyklu se očekává na úrovni 3,0-3,5 %. Aktuální prognózy pak počítají pro eurozónu v posledním kvartále tohoto roku a prvním kvartále roku následujícího s krátkou technickou recesí v důsledku energetické krize a vysoké nejistoty. Recese však nebude nijak hluboká, což je dobrou zprávou i pro regionální akcie. Na druhou stranu ekonomický pokles nebude dostatečný, aby se postaral o svižné odeznění silných cenových tlaků. Samotná ECB ve své prosincové prognóze očekává inflaci nad cílem nejen v roce 2024 (3,4 %), ale i v roce 2025 (2,3 %). Obecně pak společnost Vanguard vyhlíží 10letý anualizovaný výnos pro rozvinuté trhy mimo USA 7,2 % - 9,2 %.

Možné probouzení čínského obra

Zajímavý může být vývoj v Číně. Místní politici se musí potýkat s plněním třech protichůdných priorit. První je zajisté udržení politiky nulové tolerance vůči COVIDu, dále zajištění finanční stability a udržení silné úrovně hospodářského růstu. V 2022 se ale politici zaměřili téměř výhradně na boj s COVIDem a zajištění finanční stability na úkor ekonomického růstu. V důsledku toho se předpovídá růst HDP na konci roku 2022 kolem 3 %, což je výrazně pod historickou hodnotou průměrného a oficiálního cíle 5,5 %. Nicméně v roce 2023 se očekává, že vládní priority se pravděpodobné postupně přikloní k dosažení silnějšího růstu ekonomiky. Pro Čínu i nadále ale zůstávají rizika v podobě geopolitického pnutí, nestabilního realitního sektoru a možné chaotičnosti, která může doprovázet znovuotevření ekonomiky.

Shrnutí

Centrální banky jako takové mohou přiměřeně dosáhnout svého 2% inflační cíle někdy na přelomu let 2024 a 2025. Riziko mírné recese v USA vzrostlo. Evropa se již možná nachází v recesi, i když se její závažnost ukazuje být menší, než se původně obávalo. Z dlouhodobého hlediska se však globální výhled pro trhy zlepšuje kvůli nižšímu ocenění a již vyšším úrokovým sazbám. V rámci akcií se nyní analytici takticky lehce odklání od amerických akcií, vzhledem k lepšímu ocenění na rozvinutých trzích mimo USA a úrovním dolaru. Zvyšuje se také zájem o akcie rozvíjejících se trhů, když 30% pokles za posledních 12 měsíců dostal ocenění v těchto regionech na atraktivnější úrovně.

Ing. Richard Bechník, hlavní analytik,
Fincentrum & Swiss Life Select