V roce 2023 Česká asociace pojišťoven (ČAP) představila nový samoregulační standard pro výpočet pojistné hodnoty nemovitostí, který se zaměřuje především na rodinné domy.

Tento standard přináší metodiku pro výpočet orientační pojistné hodnoty s cílem minimalizovat riziko podpojištění.

Kalkulačka pro výpočet orientační pojistné hodnoty

Na základě tohoto standardu byla vytvořena kalkulačka orientační pojistné hodnoty, která je dostupná na webových stránkách ČAP (https://www.cap.cz/kophn). Tato kalkulačka umožňuje zadat základní údaje o rodinném domě, jako je plocha jednotlivých podlaží, podsklepení, typ střechy a provedení budovy. Na základě těchto údajů vypočítá orientační pojistnou hodnotu. Metodika pro výpočet byla vypracována nezávislým odborníkem z Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT), Fakulty stavební. Je důležité zdůraznit, že výpočet má čistě orientační a informativní povahu a nejedná se o jednotné celotržní stanovení ceny nemovitostí.Orientační pojistnou hodnotu vypočtenou kalkulačkou lze využít jako výchozí hodnotu pro stanovení pojistné částky. Avšak konečná pojistná hodnota je vždy určena na základě souboru mnoha dalších kritérií. Pokud má rodinný dům hodnotnější prvky, jako jsou fotovoltaická elektrárna, krb s výměníkem nebo inteligentní řídicí systémy, je nutné vypočtenou hodnotu přizpůsobit.

Kalkulačka orientační pojistné hodnoty je postupně zavedena do sjednávacích nástrojů pojišťoven. Zde jsou některé důležité informace:

Česká Podnikatelská pojišťovna: Začala používat kalkulačku orientační pojistné hodnoty v říjnu 2023.

ČSOB pojišťovna: V prosinci 2023 také zahrnula kalkulačku do svých procesů. Je důležité poznamenat, že podle pojistných podmínek ČSOB jsou do výpočtu zahrnuty i vedlejší náklady na demolici a projektovou dokumentaci, což může vést k rozdílům v porovnání částek.

Uniqa pojišťovna: Používá tuto kalkulačku od 1. února 2024.

Generali Česká pojišťovna: Nasadila aktualizaci výpočtu dle standardu 24. 2. 2024.

Kooperativa pojišťovna: Nasadila změny zohledňující tento výpočet koncem února 2024.

Allianz pojišťovna: Plánuje implementaci v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2024.

Slavia pojišťovna: Plánuje implementaci až s novým produktem pravděpodobně v druhé polovině roku.

Pillow pojišťovna: Plánuje nasazení na přelomu let 2024/2025, i když není členem České asociace
pojišťoven.

Direct pojišťovna: Zatím využívá vlastní metodiku výpočtu a aktuálně analyzuje dopady metodiky ČAP
na svoji metodiku. Počítá s implementací v budoucnu.

Pojišťovna VZP: Od roku 2021 nepoužívá podpojištění a rozhodla se nepoužívat kalkulačku orientační
pojistné hodnoty ve formě, která je uveřejněna na stránkách ČAP.

SL_Work_02_JB9A7276

Závěr

Implementace kalkulačky orientační pojistné hodnoty je pozitivním krokem směrem k transparentnosti a pomáhá pojistníkům při stanovení správné pojistné částky. Pro co největší minimalizaci rizika podpojištění je vhodné konzultovat s finančním poradcem, který posoudí danou nemovitost a vypočtenou hodnotu kalkulačkou, a společně s klientem zváží případné úpravy pojistné částky.

Ing. Milan Strojvus
Produktový specialista Swiss Life Select

Potřebujete poradit s pojištěním? Kontaktujte nás.