Již podvanácté byly zveřejněny výsledky prestižního ocenění nejúspěšnějších fondů českého investičního trhu – Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2021. Na základě ukazatelů výkonnosti a rizik se na prvních místech v jednotlivých kategoriích umístily: Amundi Funds Cash USD v kategorii Konzervativní fond, Conseq Invest Konzervativní v kategorii Konzervativní dluhopisový fond, mezi Progresivními dluhopisovými fondy obsadil první příčku J&T BOND CZK, v kategorii Smíšených fondů zvítězil Amundi Fund Solutions - Balanced a fond BNPP Aqua zvítězil v kategorii Akciový fond. Letos poprvé byla soutěž rozšířena o zvláštní kategorii Fond kvalifikovaných investorů, kde získal ocenění Accolade Industrial Fund. Výsledky ocenění Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2021 byly vyhlášeny na slavnostním večeru, který se uskutečnil 10. února v pražském Mánesu.

Prestižní žebříček nejúspěšnějších fondů na českém trhu

Cílem každoroční prestižní analýzy domácího investičního trhu Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2021 (www.investiceroku.cz) je zhodnotit investiční fondy objektivní a zároveň – pro běžného českého investora - srozumitelnou cestou. Metodika umožňuje porovnat jednotlivé fondy mezi sebou a ukazuje investorům možnosti zhodnocení finančních prostředků.

„Uplynulý rok patřil na českém trhu investic nepochybně k těm rekordním. Na nebývalý zájem Čechů o investice působily dva faktory. Rostoucí inflace, která přiměla i dosud váhavé střadatele hledat investiční nástroje, které přinesou zhodnocení a ochrání jejich peníze. Tím druhým vysoké zhodnocení na akciových trzích. Fondy prokázaly i v roce 2021, že dokážou generovat investorům velmi zajímavé zisky. Přepokládáme, že i rok 2022 bude ve znamení investic do fondů. Fondy jsou totiž jednoznačně nejatraktivnější a nejbezpečnější forma zhodnocování prostředků menších investorů,“ řekl Filip Duchoň, generální ředitel a předseda představenstva Fincentrum & Swiss Life Select.

„Pokud jde o náš pohled na letošní vývoj na fondovém trhu, jsou naše očekávání, i přes současné poklesy, pozitivní - minimálně na první tři čtvrtletí. Inflace bude kulminovat, nadále bude nutit investory nedržet peníze na běžných účtech. Na akciových trzích by i nadále měly pozitivně působit efekty měnového uvolňování a pocovidového ekonomického oživování. Je možné, že oba faktory - vysoká inflace a růst akcií - s koncem roku začnou oslabovat. Nicméně fondy jsou pro investory tím nejracionálnějším řešením, kam vložit peníze,“ řekl Jan Macek, vedoucí produktového oddělení, Fincentrum & Swiss Life Select.

 

Komentář k výsledkům Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2021

„V rámci zhodnocení dosaženého v roce 2021 „zabodovaly“ fondy zaměřené na energie, především ropu a zemní plyn. To platí i pro nemalý počet fondů cílících na východní Evropu, kde je na lokálních akciových burzách právě sektor energií výrazně zastoupen. Je zde hojně zastoupen i finanční sektor těžící z regionálního zvyšování úrokových sazeb. Finanční sektor, energie, a velká část komodit táhla skupinu fondů hodnotového investování, které tak počtyřech letech výkonnostně předčily fondy růstových akcií. Z geografického hlediska se obecně dařilo trhům v USA a Evropě, které za sebou nechaly akcie rozvíjejících se trhů či Británie i Japonska,“ komentuje výsledky ocenění JanMacek, vedoucí produktového oddělení, Fincentrum & Swiss Life Select.

Konzervativní fondy
Výzvou v současném investičním prostředí bylo pro konzervativní fondy dosáhnout alespoň nějakého kladnéhozhodnocení. Podařilo se to zejména fondům, které investovaly do peněžních nástrojů denominovanýchv americkém dolaru. Ten v roce 2021 posílil vůči české koruně.

Konzervativní dluhopisové fondy
U dluhopisových konzervativních fondů rezonovalo téma narůstající inflace a s tím spojeného očekávánízpřísňování měnové politiky centrálními bankami. Z tohoto důvodu se v popředí umisťovaly fondy držícíprotiinflační dluhopisy. První příčku si ale vysloužil konzervativní fond zaměřený velkou měrou na česká bezpečnáaktiva. Velice krátké splatnosti držených dluhopisů a velká expozice vůči českému peněžnímu trhu dokázaly fondučinit odolným v jinak spíše výkonnostně ztrátové kategorii.

Progresivní dluhopisové fondy
U progresivních dluhopisových fondů sehrály zásadní roli rizikovější korporátní dluhopisy. S velkým náskokem zasebou nechaly bezpečnější korporátní a státní dluhopisy investičního stupně. Vítězily fondy s menší citlivostí narůst úrokových sazeb a fondy s nízkým kolísáním výnosu.

Smíšené fondy
Ve smíšených fondech nerozhodoval o úspěchu pouze vhodně zvolený poměr mezi jednotlivými třídami aktiv. Důkazem toho jsou různé strategie použité nejúspěšnějšími fondy. Na třetím místě figuruje fond, který výrazněposílil váhu dluhopisů proti akciím, za to si ale vybral rizikovější výnosnější dluhopisy. Na druhém místě naopakfond upřednostnil v portfoliu akcie. Výherce pak celý rok udržoval přibližně stejné poměry mezi akciemi adluhopisy.

Akciové fondy
V rámci hodnocení Investice roku se na druhé a třetí pozici umístily fondy, v jejichž portfoliích dominoval právěregion USA. Druhý nejúspěšnější fond pak těžil i ze zaměření na americké akcie s větší tržní kapitalizací, kterým sev roce 2021 dařilo. Vítěz soutěže je reprezentantem sektoru vodohospodářství, které poslední tři roky dodávásvým investorům nadstandartní výnos. Nehledě na sektorové zaměření, dokázaly všechny tři nejúspěšnější fondyvýkonnostně porazit své benchmarky. Za jejich umístěním stojí tedy i dobrá práce portfolio manažera při analýzea výběru konkrétních akcií.

Fondy kvalifikovaných investorů
Ocenění ve zvláštní kategorii si odnesl fond Accolade Industrial Fund. Přesvědčil svým zaměřením na průmyslové azejména logistické parky, které získaly na atraktivitě díky rozmachu sektoru e-commerce nejen v posledníchpandemických letech.

 

Metodika Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2021

Informace o metodice na www.investiceroku.cz/metodika

Výsledky Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku

banner_INVR2021_1200×630_výsledky_2
banner_INVR2021_1200×630_výsledky_2