Za výkonností Indexu českého investora CII750 stály ve čtvrtém čtvrtletí 2020 především akciové fondy. I s ohledem na konzervativnější povahu českého investora je roční zhodnocení 5,86 % velmi dobré. „Na kapitálových trzích hrály loni prim akcie společností, které se dokázaly přizpůsobit prostředí e-commerce. Znatelné oblibě se těšily i společnosti zohledňující princip udržitelnosti. S tím souvisí i zaměření nejúspěšnějších aktivně řízených fondů v Indexu českého investora CII750,“ komentuje vývoj Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select. Index českého investora CII750 sestavuje Fincentrum & Swiss Life Select na základě 750 fondů, které jsou pro českého investora běžně dostupné. Při jeho výpočtu sleduje nejen výnosnost fondů, ale i jejich váhy v celkovém investičním portfoliu v České republice.

Po prvním kvartálu loňského roku se podílové fondy v České republice ocitly podle Indexu českého investora CII750 hluboko v záporné hodnotě -9,92 %. Po zbytek roku se však českému investorovi poměrně rychle dařilo umazávat ztráty a na výchozí nulové zhodnocení dosáhl již počátkem října. „Pro konečný kladný výsledek se ukázal jako rozhodující dynamický růst podílových fondů z posledních dvou měsíců,“ uvedl Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select.