Od začátku roku do konce třetího čtvrtletí zhodnotily podílové fondy průměrnému investorovi vklady o 5,1 %. Vyplývá to z Indexu českého investora CII750, který sestavuje společnost Swiss Life Select. Zatímco v prvním pololetí vykázaly fondy silný růst ve výši 5,71 %, ve třetím kvartálu jsme byli svědky stagnace. Vinou velice proměnlivého prostředí kapitálového trhu fondy ve třetím čtvrtletí lehce odepsaly 0,58 %. Přesto navzdory horším výsledkům z posledních dvou měsíců dosahuje průměrný český investor za poslední tři roky při investicích do akciových fondů zisk 6 % ročně.

„Akciové fondy v čistém korunovém vyjádření letos vyrostly podle Indexu českého investora CII750 o 7,4 %. Vedle toho defenzivnější fondy, převážně dluhopisové, vyrostly o 3,8 %. Více jak uspokojivých výsledků po delší době dosáhly fondy českých státních dluhopisů a fondy peněžního trhu, když velice často za posledních dvanáct měsíců přesáhly výkonnost 6 %,“ komentuje vývoj Richard Bechník, hlavní investiční a ekonomický analytik Swiss Life Select. „U ostatních investic pak stojí za pozornost odlišná výkonnost fondů vedených v různých měnách. Zatímco v prvním pololetí vydělal český investor o přibližně 6 % více pokud vložil peníze do fondů zajištěných do české koruny, tak naopak třetí čtvrtletí přálo fondům s otevřenou měnovou expozicí. Ty totiž za poslední tři měsíce v případě USD výkonnostně předčily ty zajištěné do české koruny o zhruba 3 %,dodává Richard Bechník.

Za výherce třetího čtvrtletí lze podle Indexu českého investora CII750 označit fondy hodnotových akcií, které se opět dostaly na výsluní. V porovnání s fondy růstových akcií si vedly lépe, když vykázaly větší odolnost vůči negativním informacím z trhu. Jedním z důvodů bylo i silné zhodnocení energetického sektoru, který byl podpořen prudkým nárůstem cen ropy. Příjemným překvapením bylo za uplynulé čtvrtletí i zhodnocení akciových trhů v Japonsku či Indii.

Nicméně, pokud se podíváme na výkonnost od počátku roku, stále jednoznačně dominují fondy růstových akcií. Dokázaly tak těžit z nových atraktivních trendů, jako je například umělá inteligence. To nám také potvrzuje tabulka nejlepších fondů za uplynulých devět měsíců (viz níže). Naopak na zcela opačné straně žebříčku letošních výkonností se nachází fondy zaměřené na Čínu. Ta prozatím zklamala své investory, když nenaplnila očekávání plynoucí z ukončení restriktivních opatření v boji proti covidu. Navíc středem pozornosti jsou stále problémy čínského realitního sektoru.

„Pro budoucí vývoj finančních trhů bude zásadní úroková politika centrálních bank. Trhy budou spekulovat, zda již máme v USA i eurozóně za sebou poslední navýšení sazeb. A s tím je spojená i další otázka, jak dlouho úrokové sazby na stávajících úrovních zůstanou. Proto by měl mít dynamický investor ve svém portfoliu jednoznačně kombinaci fondů hodnotových a růstových akcií. Takovéto portfolio je pro zhodnocení peněz českých investorů důležité i s ohledem na aktuální dění na Blízkém východě. S velkou pravděpodobností se také dostaneme do situace, kdy vývoj hodnoty Indexu českého investora CII750 - po krátké pauze z roku 2022 - opět překoná inflaci. Již nyní se letošní výkonnost fondů inflaci výrazně přiblížila. Z dlouhodobého hlediska ale index inflaci s přehledem překonává,“ komentuje Richard Bechník hlavní investiční a ekonomický analytik Swiss Life Select.

Index ceskeho investora_3Q_2023_10_17
Index ceskeho investora_3Q_2023_10_17
Index ceskeho investora CII750_zari 2023
Index ceskeho investora CII750_zari 2023

Zdroj: Index českého investora CII750, Swiss Life Select a Refinitiv, vychází ze základu k 1. 1. 2018

Index českého investora CII750 sestavuje Swiss Life Select na základě 750 fondů, které jsou pro českého investora běžně dostupné. Při jeho výpočtu sleduje nejen výnosnost fondů, ale i jejich váhy v celkovém investičním portfoliu v České republice.

Disclaimer: Index CII750 a data publikovaná v jeho souvislosti je možné šířit pouze s označením „Index českého investora CII750 společnosti Swiss Life Select“ a uvedením zdroje „www.cii750.cz“ (v případě internetových médií s aktivním proklikem na www.cii750.cz). Index a veškeré zde uvedené informace mají pouze informativní charakter. Provozovatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou užitím těchto informací.

Poznámky pro editory: Index českého investora (CII750) sestavují analytici společností Swiss Life Select na základě dat získaných prostřednictvím systémů Eikon a Lipper společnosti Refinitiv za použití informací ze 750 fondů kolektivního investování, které jsou pro českého investora na domácím trhu běžně dostupné. Při jeho výpočtu odborníci sledují nejen výnosnost fondů, ale i jejich váhy v celkovém investičním portfoliu v České republice. Pro nastavení vah jsou využívána data ze čtvrtletních zpráv o podílových fondech v ČR, které vydává Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT). Index je vypočítáván od 1. 1. 2018, kdy je jeho základní hodnota na 100.

www.cii750.cz

Swiss Life Select je přední finančně-poradenskou společností v České republice, která poskytuje komplexní finanční služby na nejvyšší kvalitativní úrovni. Je součástí finanční švýcarské skupiny Swiss Life, předního poskytovatele penzijních a finančních řešení v Evropě s tradicí již více než 160 let. Skupina spravuje aktiva v hodnotě 254 mld. CHF, zaměstnává přibližně 8 600 osob a zhruba 14 000 profesionálních finančních poradců. Akcie Swiss Life jsou obchodovány na burze v Curychu a jsou rovněž zařazeny do hlavního indexu SLI (Swiss Leader Index), který zahrnuje 20 největších společností obchodovaných na burzách ve Švýcarsku. Více na: www.swisslifeselect.cz.

Swiss Life Select a.s. zveřejňuje každý měsíc hodnoty ukazatele Hypoindex® a čtvrtletně Index českého investora CII750. Dále provozuje odborné portály investujeme.cz a hypoindex.cz.

V případě zájmu o další informace kontaktujte:

Miroslav Beneš
Mobil: +420 603 174 347
E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz

Milan Kříž
Mobil: +420 602 266 316
E-mail: milan.kriz@benesgroup.cz