Zelená energie se v poslední době dostává do popředí investování, které se podílí na dlouhodobých globálních trendech. Stále větší podporu nachází u nejvyšších politických autorit. Díky odpovědnosti vůči životnímu prostředí stoupá i její obliba u drobných investorů.

Ti jsou však motivováni i vidinou zajímavého zhodnocení svých úspor. Zejména solární energie patří ve světě k nejperspektivnějším odvětvím energetiky. „Realizaci takových investic u nás vidíme často prostřednictví fondů kolektivního investování,“ řekl Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select.

Vzhledem ke změnám klimatu bude tento vývoj jenom sílit. Podle evropské fotovoltaické asociace Solar Power Europe se počet solárních instalací za rok 2019 meziročně zvýšil o 25 %. Nejvyšší 80% nárůst instalovaného solárního výkonu zaznamenala Evropa. Při pohledu na čísla je navíc patrné, že potenciální prostor pro další využití obnovitelných zdrojů je značný. Podle mezinárodní energetické agentury má na světové výrobě elektřiny 39 % podíl uhlí, 23 % plyn, voda 16 %, jádro 10 % a o zbylých 12 % se dělí ostatní jako ropa, slunce, vítr nebo biomasa. Přitom vítr a slunce – s jedním z nejmenších podílů na produkci elektrické energie - mohou podle výzkumníků z BloombergNEF představovat nejlevnější zdroj až pro dvě třetiny populace.