V České republice platí nejpřísnější opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 a to zákaz volného pohybu osob na území celého státu.

Tisíce lidí v ČR jsou navíc v nařízené karanténě kvůli podezření na koronavir nebo z důvodu návratu ze zahraniční cesty. S ohledem na uzavření škol musí také tisíce rodičů zůstat s dětmi doma. Společnost Fincentrum & Swiss Life Select a.s.se blíže podívala, na jaké státní dávky v takových případech mají lidé nárok. A na jaká plnění mohou mít nárok z životního pojištění.

Životní pojištění a koronavirus

„Obecně smrt či zdravotní komplikace v souvislosti s koronavirem pojišťovny plní podle standardních podmínek sjednaných rizik bez dalšího omezení. Výjimkou je ČSOB Pojišťovna, která by uplatnila obecnou výluku na epidemii. Omezení plnění by mohlo nastat také u Allianz v případě, že by epidemie koronaviru narostla do extrémního rozsahu a pojišťovna by musela vyplatit celková plnění z tohoto titulu vyšší než 0,5 mld. Kč – pak by z každé smlouvy poskytla plnění v maximální výši 2 mil. Kč. Z pojištění velmi vážných onemocnění obecně plněno nebude, jelikož se pojištění vždy vztahuje pouze na vyjmenované diagnózy (mezi nimiž logicky nový typ nemoci COVID-19 nenajdeme). U rizik jako je pracovní neschopnost, hospitalizace nebo ošetřování dítěte záleží na obecných podmínkách a parametrech produktů,“ řekla Věra Švecová, specialistka produktového managementu Fincentrum & Swiss Life Select a.s.

Co když nařídili karanténu, ale diagnózu nikdo nepotvrdil?

Z pojištění pro případ pracovní neschopnosti nebo hospitalizace z důvodu nemoci včetně COVID-19 bude standardně plněno bez problému (s výjimkou obecných výluk na epidemii, například u ČSOB Pojišťovny, jak jsme již uvedli). Jak je to ale v případě, kdy je nařízena karanténa, ať už domácí nebo nemocniční, ale diagnóza potvrzena není? Typicky například pokud se pojištěný vrátil z oblasti zasažené koronavirem nebo přišel do styku s nemocným. Na jaké státní dávky máme při takto nařízené karanténě nárok a můžeme čerpat pojistné plnění z našeho pojištění?

Pokud je nařízena karanténa, ale není potvrzena žádná diagnóza, lékař nebo orgán ochrany veřejného zdraví vystavuje Potvrzení o nařízení karantény. Nařízená karanténa se má za překážku v práci na straně zaměstnance. Zaměstnanci v takovémto případě bude po dobu prvních 14 dnů trvání karantény náležet náhrada mzdy nebo platu ve výši 60 procent průměrného denního výdělku. Tuto náhradu bude zaměstnanci vyplácet zaměstnavatel. Pokud by karanténa trvala déle, je od 15. kalendářního dne vyplácena nemocenská dávka. Na tuto mají nárok také osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), pokud jsou účastníky nemocenského pojištění.

„Naprostá většina pojišťoven nařízenou karanténu bez potvrzené diagnózy nepovažuje za pracovní neschopnost dle pojistných podmínek, tedy by neplnila. Výjimkou jsou produkty životního pojištění pojišťovny Kooperativy, která nad rámec pojistných podmínek přislíbila pojistné plnění z pojištění pracovní neschopnosti i hospitalizace také v těchto případech,“ řekla Věra Švecová, specialistka produktového managementu Fincentrum & Swiss Life Select a.s.

Ošetřování dítěte

Familien

Pokud onemocní dítě mladší 10 let, má zaměstnanec, který toto dítě bude ošetřovat, nárok na státní ošetřovné. Na dávku je nárok také v případě, kdy dojde k uzavření škol z důvodu mimořádného opatření při epidemii a je tak třeba pečovat o dítě mladší 10 let. Výše dávky činí 60 procent průměrného denního výdělku a standardně může být vyplácena jen prvních 9 dní. OSVČ za normálních okolností nikdy nemají nárok na státní ošetřovné (ani pokud si platí nemocenské pojištění).

S ohledem na současnou situaci dnes bude projednán návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, které chce prodloužit délku ošetřovného po dobu, po kterou bude trvat uzavření škol. Zároveň by měly mít nárok na ošetřovné i rodiny s dětmi do 15 let a OSVČ. Ty by dle návrhu měly dostávat fixní denní dávku ve výši 424 Kč.

„Pokud jde o komerční pojištění ošetřování v rámci životního pojištění, nebude z důvodu uzavření škol z ošetřování standardně plněno. Pojišťovny by plnily pouze za ošetřování z důvodu nemoci. Zatím jedinou výjimkou je životní pojištění FLEXI od Kooperativy, které nad rámec pojistných podmínek plnění přislíbilo i za péči o dítě z důvodu zavřených škol. Školy by však musely být uzavřeny alespoň měsíc, vzhledem ke karenční době 28 dní,“ řekla Věra Švecová, specialistka produktového managementu Fincentrum & Swiss Life Select a.s.

Závěrem

Stát chystá v souvislosti s epidemií několik úlev. Kromě výše uvedených plánovaných změn pro poskytování dávek v souvislosti s ošetřováním můžeme jmenovat například prodloužení termínu pro podání daňového přiznání či bezúročné půjčky na podporu podnikatelů. Česká bankovní asociace také oznámila, že doporučení, aby banky svým klientům budou poskytovat možnost tříměsíčního odkladu splátek úvěrů.

Situaci se dynamicky mění, proto je nutné ji neustále sledovat – a to i z pohledu financí.

Pozn.:Informace v TZ vychází se situace na počátku 12. týdne 2020.