Praha, 13. dubna 2023 - Vrcholné vedení finančněporadenské společnosti Fincentrum & Swiss Life Select opustí ze zdravotních důvodů Petr Jarůněk. Pozici generálního ředitele a předsedy představenstva převezme v květnu jeho dosavadní zástupce Karel Šulc. Petr Jarůněk zůstává v roli poradce generálního ředitele.

Pod vedením Petra Jarůňka prošla společnost v posledních měsících důležitými změnami. Vedl finální fázi post-akvizičního procesu, která vyvrcholí sjednocením značek Fincentrum a Swiss Life Select na českém trhu. Díky jeho vedení společnost spustila několik významných IT projektů a pokračovala v růstu.

„Se značkou Fincentrum jsem prožil 17 let své dosavadní kariéry. Byla to neskutečná jízda a stále mám v hlavě řadu plánů, jak posouvat finanční poradenství na nové úrovně. Bohužel život má občas jiné plány a musím se nyní naplno věnovat svému zdraví. Vedení společnosti předávám do těch nejlepších rukou a jsem velmi rád, že se díky pokračující spolupráci s Karlem Šulcem mohu i nadále podílet na rozvoji skupiny Swiss Life v České republice,“ uvedl Petr Jarůněk.

„Petr Jarůněk přinesl do vedení naší společnosti nové přístupy, ve svém týmu uměl vždy probudit ty správné emoce a nadšení pro věc. Odvedl výbornou práci v čele společnosti a já osobně jsem velmi rád, že spolu budeme i nadále spolupracovat. Jeho znalosti, zkušenosti a vysoké etické standardy budou i nadále cenným přínosem pro celou skupinu. Probíhající rebranding, významné IT projekty a kampaň na podporu sjednocené značky Swiss Life Select jsou příležitosti, které jsme připraveni v příštích měsících naplno využít," uvedl Karel Šulc.

Karel Šulc pracuje ve společnosti Swiss Life Select Česká republika od roku 2008. Stál za vznikem unikátní divize Medical. Od března 2018 byl generálním ředitelem Swiss Life Select Česká republika s.r.o., po akvizici Fincentra švýcarskou skupinou Swiss Life se stal zástupcem generálního ředitele Fincentrum & Swiss Life Select a.s.

„Jménem akcionářů bych rád poděkoval Petrovi a popřál mu rychlé uzdravení. Petr nastartoval na českém trhu důležité změny, a přestože mu nedovolí okolnosti pokračovat v rozběhnutých projektech, předává naší českou pobočku do těch nejlepších rukou. Karel Šulc má mou plnou důvěru a podporu,” uvedl Vital Schwander, zástupce mateřské společnosti Swiss Life International Holding AG.

Společnost Fincentrum & Swiss Life Select je jedním z nejvýznamnějších hráčů na českém trhu s finančními službami. Na začátku dubna společnost avizovala sjednocení značek Fincentrum a Swiss Life Select na českém trhu pod označení mateřské skupiny Swiss Life, které přinese nové možnosti a akceleraci digitální transformace finančního poradenství.

Poznámky pro editory:

Fincentrum & Swiss Life Select je přední finančněporadenská společnost v České republice, která poskytuje komplexní finanční služby na nejvyšší kvalitativní úrovni. Je součástí finanční švýcarské skupiny Swiss Life, předního poskytovatele penzijních a finančních řešení v Evropě s tradicí již více než 160 let. Skupina spravuje aktiva v hodnotě více než 240 mld. CHF, zaměstnává přibližně 10 000 osob a zhruba 17 000 profesionálních finančních poradců. Akcie Swiss Life jsou obchodovány na burze v Curychu a jsou rovněž zařazeny do hlavního indexu SLI (Swiss Leader Index), který zahrnuje dvacet největších společností obchodovaných na burzách ve Švýcarsku. Více na www.fcsls.cz a www.swisslife.com.

V případě zájmu o další informace kontaktujte:

Miroslav Beneš
Mobil: +420 603 174 347
E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz

Milan Kříž
Mobil: +420 602 266 316
E-mail: milan.kriz@benesgroup.cz