Od 1. září 2024 vstoupí v účinnost část novely zákona o spotřebitelském úvěru, která přináší klíčové změny v oblasti předčasného splácení hypoték mimo fixační období. Tato legislativní úprava je reakcí na potřebu nastavit jasná pravidla pro stanovení případných poplatků či sankcí spojených s předčasným splacením hypotečního úvěru.

Familien

Klienti mohou, respektive budou moci, mimo fixační období zcela splatit hypotéku bez jakýchkoliv sankcí či poplatků, a to v těchto specifických případech:

  1. Při plnění z pojistné smlouvy sjednané pro zajištění schopnosti splácet úvěr.
  2. Do 3 měsíců ode dne sdělení nové výše úrokové sazby.
  3. Při úmrtí, dlouhodobé nemoci či invaliditě dlužníka, jeho manžela/manželky či partnera/partnerky.
  4. Při prodeji nemovitosti, která je předmětem zajištění úvěru, pokud ke splacení dojde po 2 a více letech ode dne sjednání úvěru (nově od 1. 9. 2024).
  5. Při vypořádání společného jmění manželů při rozvodu u nemovitosti, která je předmětem zajištění úvěru, pokud ke splacení dojde po 2 a více letech ode dne sjednání úvěru (nově od 1. 9. 2024).

V případě, že klient bude splácet hypotéku mimo termín fixace a žádná z výše uvedených výjimek nebude splněna, bude si banka moci účtovat poplatek v maximální výši 1 % z předčasně splacené části celkové výše úvěru. Tento poplatek však bude postupně snižován podle toho, jak moc blízko či daleko bude dlužník od termínu fixace úrokové sazby.

Novela zákona o spotřebitelském úvěru přináší významné změny pro klienty, kteří zvažují předčasném splacení své hypotéky mimo fixační období. Tato opatření mají za cíl posílit transparentnost a spravedlnost v oblasti hypotečního financování.


Sjednejte si schůzku

Informace o zpracování osobních údajů. *

Vyskytla se chyba. Prosím, zkuste to později.

01_Matthieu_Leimgruber_Aufmacherbild2

Dlouhověkost

Vynález důchodu

V dnešní době nám důchodové zabezpečení umožňuje vést ve stáří finančně nezávislý život. Jak ale tento systém starobního důchodu vlastně vznikl? Historik Matthieu Leimgruber se zabývá historií důchodových systémů a jejich významným přínosem pro fungování společnosti.

Číst více
Vývoj cen nemovitostí

Blog

Vývoj cen nemovitostí v ČR v závislosti na snižování úrokových sazeb hypoték

Předpovědět vývoj cen nemovitostí v České republice v roce 2024 je obtížný úkol, protože závisí na mnoha proměnných.

Číst více
Listicle_Longevity_Startups_Aufmacherbild_1

Dlouhověkost

10 start-upů, které se snaží prodloužit lidský život

Problematika dlouhověkosti zažívá rozmach a vědci jsou velmi blízko k průlomovým objevům v různých oblastech. Podívejme se na deset inovativních začínajících firem, které pracují na revolučních technologiích, produktech a službách.

Číst více