Od počátku roku 2024 mají Češi novou možnost, jak se postarat o zajištění své finanční budoucnosti na stáří. Touto revoluční novinkou je dlouhodobý investiční produktu (DIP), který nabízí nejen větší flexibilitu a možnosti výběru, jak se postarat o svou finanční budoucnost, ale také výrazné daňové výhody a potenciál vyššího zhodnocení investic. Pečujte o své finance tak, abyste i ve stáří mohli vést život podle vlastních představ.

SL_50+_Leisure_Shopping_026

Dlouhodobý investiční produkt, zkráceně DIP, představuje novou a zásadní změnu pro ty, kteří hledají efektivnější cesty k finančnímu zajištění svého života v penzi. S jeho příchodem mají Češi k dispozici nástroj, který kombinuje daňové výhody, příspěvky od zaměstnavatele a rozšíření investičních možností, což je cesta k potenciálně vyššímu zhodnocení jejich úspor na penzi.

Jaké jsou výhody DIP pro zajištění vaší penze?

 • Daňové zvýhodnění: Můžete si odpočítat své vklady na DIP až do výše 48 tisíc korun ročně od základu daně, což přináší úsporu až 7 200 korun ročně.
 • Příspěvky od zaměstnavatele: Zaměstnavatelé mohou přispět na DIP svých zaměstnanců až 50 tisíc korun ročně bez odvodu sociálního a zdravotního pojištění.
 • Široká nabídka investičních možností: DIP umožňuje investovat do různých veřejně obchodovaných instrumentů, což rozšiřuje možnosti pro dosažení vyššího výnosu. DIP totiž poskytuje možnost investovat do různých finančních instrumentů – jako jsou akcie, dluhopisy, podílové a ETF fondy.
 • Flexibilita ve výběru investic: Na rozdíl od klasického penzijního spoření mohou investoři v rámci DIP volit konkrétní akciové tituly a diverzifikovat své portfolio.

DIP je založen na principu dlouhodobého investování. Abyste mohli plně využít jeho výhod, je zapotřebí investovat minimálně 10 let a nevybírat prostředky před dosažením 60. roku života. Tato podmínka podporuje strategii dlouhodobého a udržitelného růstu investovaných prostředků.

Maximalizujte své penzijní úspory s dlouhodobým investičním produktem

Dlouhodobý investiční produkt může představovat klíčovou součást strategie pro zajištění vaší penze. Aby mohl DIP naplnit svou roli ve vašem plánu, jak se finančně zajistit na život v penzi, a přinést vám maximální možný užitek, musíte se nejdříve nad svou budoucí penzí zamyslet. Nejste však v tom sami – finanční konzultanti Swiss Life Select vám pomohou naplánovat, jak maximalizovat vaše penzijní úspory a dosáhnout vašich snů o pohodovém stáří. Vytvoří pro vás plán, který reflektuje vaše individuální potřeby a cíle. Nastaví a budou spravovat váš DIP tak, aby odpovídal vašemu investičnímu horizontu a toleranci rizika. A co je podstatné - pravidelně s vámi budou revidovat a přizpůsobovat váš investiční plán, aby byl v souladu s měnícími se tržními podmínkami a vaším osobním životním scénářem.

Podívejme se nyní detailně na jednotlivé kroky na vaší cestě k nastavení dlouhodobého investičního produktu tak, aby vám zajistil život podle vašich představ.

PRVNÍ KROK

Prvním důležitým krokem je stanovení cíle, to znamená určení toho, kolik prostředků a kdy budete na penzi potřebovat.

 • Definujte svou představu o penzi: Začněte tím, že si pečlivě představíte váš život v penzi. Zvažte všechny podstatné oblasti, jako jsou bydlení, cestování, zdravotní péče a volnočasové aktivity.
 • Vyčíslete potřebnou měsíční částku: Odhadněte, kolik peněz budete každý měsíc potřebovat, abyste si mohli užívat penzi podle vašich představ.
 • Zohledněte státní starobní důchod: Část vašich potřeb v penzi bude pokryta státním starobním důchodem. Je důležité pochopit, jakou část vašich potřeb tento důchod pokryje a kolik budete potřebovat navíc z vlastních zdrojů.
 • Stanovte výši potřebné vlastní finanční rezervy: Určete, kolik peněz potřebujete ušetřit pro doplnění vaší penze nad rámec státního důchodu. Toto je váš hlavní finanční cíl.

Konzultanti Swiss Life využívají speciální nástroje pro přesnou definici vaší představy o životě v penzi. Ty vám umožní promyslet vše podstatné a nic důležitého nevynechat.

DRUHÝ KROK

Dalším krokem v plánování vaší penze s využitím dlouhodobého investičního produktu je strategické stanovení postupu, jak dosáhnout vytvoření potřebné finanční rezervy. Tento proces vyžaduje uvážené rozhodování a pečlivé plánování. Ve Swiss Life Select rozumíme, že každý klient má unikátní potřeby a cíle. Naši finanční konzultanti vám poskytnou individuální poradenství a pomohou vám určit a prioritizovat vaše finanční cíle v kontextu celkového finančního plánu.

 • Stanovení priorit mezi vašimi finančními cíli: Nejprve je důležité zvážit nejen vaši penzi, ale i další finanční cíle, jako je bydlení, podpora dětí nebo investice do podnikání. Určete si, jaké jsou vaše priority a jak budou ovlivňovat vaši finanční strategii.
 • Hodnocení finanční a majetkové situace: Důkladně vyhodnoťte svou současnou finanční a majetkovou situaci. To zahrnuje přehled vašich příjmů, úspor, investic a jakékoliv další zdroje, které plánujete využít pro tvorbu vaší penzijní rezervy.
 • Zhodnocení finančních a nefinančních rizik: Zvážení možných rizik je klíčové pro udržitelný finanční plán. Přemýšlejte o rizicích, jako jsou tržní volatilita, inflace, zdravotní rizika nebo neočekávané změny ve vašem životě, a jak by mohla ovlivnit vaše úspory a investice.
 • Nastavení odpovídající penzijní strategie: Na základě předchozích kroků nyní můžete nastavit komplexní penzijní strategii. Tato strategie by měla zahrnovat plán tvorby vaší finanční rezervy, strategie pro její budoucí čerpání a opatření pro řízení rizik, která by mohla ohrozit vaši finanční rezervu a tím i váš budoucí život v penzi.

TŘETÍ KROK

Až třetím krokem je výběr vhodných finanční produktů, které optimalizují výnos a minimalizují potenciální rizika. Při sjednávání dlouhodobého investičního produktu je totiž nezbytné pečlivě zvážit několik klíčových oblastí, které jsou rozhodující pro úspěšné a efektivní využití tohoto nástroje pro vaši penzijní rezervu.

 • Rozhodnutí mezi stávajícím a novým finančním produktem: Zvažte, zda je pro vás vhodnější přizpůsobit vaše stávající investice nebo zahájit investování s novým finančním produktem, který je speciálně navržen pro DIP.
 • Výběr produktu v rámci státem povolených kategorií: Je důležité zvolit produkt, který je schválený pro DIP a nehrozí riziko jeho vyřazení z povolených kategorií. To zajistí, že vaše investice budou stále v souladu s legislativními požadavky pro daňové zvýhodnění.
 • Využití příspěvků zaměstnavatele: Prozkoumejte možnosti a výhody, které nabízí příspěvky od zaměstnavatele do vašeho DIP, což může významně zvýšit hodnotu vaší penzijní rezervy.
 • Počítejte se změnami v produktech: Přihlédněte k možným budoucím změnám ve finančních produktech a jejich dopadu na splnění minimální doby pro účely daňového zvýhodnění. To zahrnuje pravidelné přehodnocování a přizpůsobování vašeho portfolia.
 • Výběr produktu odpovídajícího vašemu investičnímu horizontu a rizikovému profilu: Ujistěte se, že váš vybraný produkt odpovídá vašemu plánovanému investičnímu období a toleranci rizika. Toto zajistí, že vaše investice budou v souladu s vašimi dlouhodobými finančními cíli a osobní strategií.
SL_50+_Leisure_Tennis_113

Podpora Swiss Life Select při sjednání a správě vašeho DIP

Ve Swiss Life Select vám naši finanční konzultanti nabízejí podporu v každém kroku procesu sjednání a správy vašeho DIP. Pomůžeme vám:

 • Navigovat v komplexním světě finančních produktů a zvolit ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
 • Využít veškeré výhody, které DIP nabízí, včetně příspěvků zaměstnavatele a daňových úlev.
 • Pravidelně přehodnocovat a upravovat vaše investice, aby byly v souladu s měnícími se tržními podmínkami a vašimi osobními okolnostmi.

Proč zvolit Swiss Life Select pro zřízení vašeho dlouhodobého investičního produktu?

Správné zřízení a doživotní správa vašeho DIP jsou klíčové pro zajištění toho, že váš život v penzi bude odpovídat vašim představám a cílům. Swiss Life Select vám nabízí odbornost a zkušenosti, které jsou nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

Swiss Life má bohatou historii a zkušenosti ve správě penzí svých klientů, které sahají přes osm generací. Mezi našimi prvními klienty byla i taková významná osobnost jako Albert Einstein, což svědčí o naší dlouholeté tradici a důvěře v naše služby.

Ve Swiss Life Select nabízíme unikátní koncept Švýcarské renty, který je navržen tak, aby vám umožnil dříve odejít do penze, mít se v penzi lépe a užít si penzi déle. Tento koncept je výsledkem našeho hlubokého porozumění potřebám našich klientů a inovativního přístupu k plánování penze.

Naši konzultanti Swiss Life Select vám poskytnou osobní přístup a doživotní servis. Pomůžeme vám při každém kroku – od zřízení vašeho DIP až po jeho průběžné spravování a optimalizaci podle vašich měnících se potřeb a okolností.


Sjednejte si schůzku

Informace o zpracování osobních údajů. *

Vyskytla se chyba. Prosím, zkuste to později.

Hurrelmann_Aufmacherbild

Mladá generace

Sociolog Klaus Hurrelmann: Generace Z má zabudovanou bariéru proti vyhoření

Jak zkušenosti generace Z s krizemi ovlivňují způsob, jakým si mladí lidé plánují život, důchod či uvažují o pracovní morálce? Odpovědi přinášíme v rozhovoru s Klausem Hurrelmannem, německým expertem, který se věnuje výzkumu mládeže.

Číst více
sl_50+_beratung_0291

Proč je právě teď investičně zajímavý přesun peněz ze spořicích účtů do dluhopisů?

Díky trendu snižování sazeb Českou národní bankou je pro investory vhodné opustit nástroje peněžního trhu, jako jsou běžné a spořicí účty nebo fondy zaměřující se na repo operace, a tyto peníze investovat do dluhopisů nebo akcií, pokud je tomu nakloněn rizikový profil klienta.

Číst více
Familien

Nová pravidla hry při předčasném splacení hypotéky mimo fixační období

Od 1. září 2024 vstoupí v účinnost část novely zákona o spotřebitelském úvěru, která přináší klíčové změny v oblasti předčasného splácení hypoték mimo fixační období. Tato legislativní úprava je reakcí na potřebu nastavit jasná pravidla pro stanovení případných poplatků či sankcí spojených s předčasným splacením hypotečního úvěru.

Číst více