Od počátku roku 2024 mají Češi novou možnost, jak se postarat o zajištění své finanční budoucnosti na stáří. Touto revoluční novinkou je dlouhodobý investiční produktu (DIP), který nabízí nejen větší flexibilitu a možnosti výběru, jak se postarat o svou finanční budoucnost, ale také výrazné daňové výhody a potenciál vyššího zhodnocení investic. Pečujte o své finance tak, abyste i ve stáří mohli vést život podle vlastních představ.

SL_50+_Leisure_Shopping_026

Dlouhodobý investiční produkt, zkráceně DIP, představuje novou a zásadní změnu pro ty, kteří hledají efektivnější cesty k finančnímu zajištění svého života v penzi. S jeho příchodem mají Češi k dispozici nástroj, který kombinuje daňové výhody, příspěvky od zaměstnavatele a rozšíření investičních možností, což je cesta k potenciálně vyššímu zhodnocení jejich úspor na penzi.

Jaké jsou výhody DIP pro zajištění vaší penze?

 • Daňové zvýhodnění: Můžete si odpočítat své vklady na DIP až do výše 48 tisíc korun ročně od základu daně, což přináší úsporu až 7 200 korun ročně.
 • Příspěvky od zaměstnavatele: Zaměstnavatelé mohou přispět na DIP svých zaměstnanců až 50 tisíc korun ročně bez odvodu sociálního a zdravotního pojištění.
 • Široká nabídka investičních možností: DIP umožňuje investovat do různých veřejně obchodovaných instrumentů, což rozšiřuje možnosti pro dosažení vyššího výnosu. DIP totiž poskytuje možnost investovat do různých finančních instrumentů – jako jsou akcie, dluhopisy, podílové a ETF fondy.
 • Flexibilita ve výběru investic: Na rozdíl od klasického penzijního spoření mohou investoři v rámci DIP volit konkrétní akciové tituly a diverzifikovat své portfolio.

DIP je založen na principu dlouhodobého investování. Abyste mohli plně využít jeho výhod, je zapotřebí investovat minimálně 10 let a nevybírat prostředky před dosažením 60. roku života. Tato podmínka podporuje strategii dlouhodobého a udržitelného růstu investovaných prostředků.

Maximalizujte své penzijní úspory s dlouhodobým investičním produktem

Dlouhodobý investiční produkt může představovat klíčovou součást strategie pro zajištění vaší penze. Aby mohl DIP naplnit svou roli ve vašem plánu, jak se finančně zajistit na život v penzi, a přinést vám maximální možný užitek, musíte se nejdříve nad svou budoucí penzí zamyslet. Nejste však v tom sami – finanční konzultanti Swiss Life Select vám pomohou naplánovat, jak maximalizovat vaše penzijní úspory a dosáhnout vašich snů o pohodovém stáří. Vytvoří pro vás plán, který reflektuje vaše individuální potřeby a cíle. Nastaví a budou spravovat váš DIP tak, aby odpovídal vašemu investičnímu horizontu a toleranci rizika. A co je podstatné - pravidelně s vámi budou revidovat a přizpůsobovat váš investiční plán, aby byl v souladu s měnícími se tržními podmínkami a vaším osobním životním scénářem.

Podívejme se nyní detailně na jednotlivé kroky na vaší cestě k nastavení dlouhodobého investičního produktu tak, aby vám zajistil život podle vašich představ.

PRVNÍ KROK

Prvním důležitým krokem je stanovení cíle, to znamená určení toho, kolik prostředků a kdy budete na penzi potřebovat.

 • Definujte svou představu o penzi: Začněte tím, že si pečlivě představíte váš život v penzi. Zvažte všechny podstatné oblasti, jako jsou bydlení, cestování, zdravotní péče a volnočasové aktivity.
 • Vyčíslete potřebnou měsíční částku: Odhadněte, kolik peněz budete každý měsíc potřebovat, abyste si mohli užívat penzi podle vašich představ.
 • Zohledněte státní starobní důchod: Část vašich potřeb v penzi bude pokryta státním starobním důchodem. Je důležité pochopit, jakou část vašich potřeb tento důchod pokryje a kolik budete potřebovat navíc z vlastních zdrojů.
 • Stanovte výši potřebné vlastní finanční rezervy: Určete, kolik peněz potřebujete ušetřit pro doplnění vaší penze nad rámec státního důchodu. Toto je váš hlavní finanční cíl.

Konzultanti Swiss Life využívají speciální nástroje pro přesnou definici vaší představy o životě v penzi. Ty vám umožní promyslet vše podstatné a nic důležitého nevynechat.

DRUHÝ KROK

Dalším krokem v plánování vaší penze s využitím dlouhodobého investičního produktu je strategické stanovení postupu, jak dosáhnout vytvoření potřebné finanční rezervy. Tento proces vyžaduje uvážené rozhodování a pečlivé plánování. Ve Swiss Life Select rozumíme, že každý klient má unikátní potřeby a cíle. Naši finanční konzultanti vám poskytnou individuální poradenství a pomohou vám určit a prioritizovat vaše finanční cíle v kontextu celkového finančního plánu.

 • Stanovení priorit mezi vašimi finančními cíli: Nejprve je důležité zvážit nejen vaši penzi, ale i další finanční cíle, jako je bydlení, podpora dětí nebo investice do podnikání. Určete si, jaké jsou vaše priority a jak budou ovlivňovat vaši finanční strategii.
 • Hodnocení finanční a majetkové situace: Důkladně vyhodnoťte svou současnou finanční a majetkovou situaci. To zahrnuje přehled vašich příjmů, úspor, investic a jakékoliv další zdroje, které plánujete využít pro tvorbu vaší penzijní rezervy.
 • Zhodnocení finančních a nefinančních rizik: Zvážení možných rizik je klíčové pro udržitelný finanční plán. Přemýšlejte o rizicích, jako jsou tržní volatilita, inflace, zdravotní rizika nebo neočekávané změny ve vašem životě, a jak by mohla ovlivnit vaše úspory a investice.
 • Nastavení odpovídající penzijní strategie: Na základě předchozích kroků nyní můžete nastavit komplexní penzijní strategii. Tato strategie by měla zahrnovat plán tvorby vaší finanční rezervy, strategie pro její budoucí čerpání a opatření pro řízení rizik, která by mohla ohrozit vaši finanční rezervu a tím i váš budoucí život v penzi.

TŘETÍ KROK

Až třetím krokem je výběr vhodných finanční produktů, které optimalizují výnos a minimalizují potenciální rizika. Při sjednávání dlouhodobého investičního produktu je totiž nezbytné pečlivě zvážit několik klíčových oblastí, které jsou rozhodující pro úspěšné a efektivní využití tohoto nástroje pro vaši penzijní rezervu.

 • Rozhodnutí mezi stávajícím a novým finančním produktem: Zvažte, zda je pro vás vhodnější přizpůsobit vaše stávající investice nebo zahájit investování s novým finančním produktem, který je speciálně navržen pro DIP.
 • Výběr produktu v rámci státem povolených kategorií: Je důležité zvolit produkt, který je schválený pro DIP a nehrozí riziko jeho vyřazení z povolených kategorií. To zajistí, že vaše investice budou stále v souladu s legislativními požadavky pro daňové zvýhodnění.
 • Využití příspěvků zaměstnavatele: Prozkoumejte možnosti a výhody, které nabízí příspěvky od zaměstnavatele do vašeho DIP, což může významně zvýšit hodnotu vaší penzijní rezervy.
 • Počítejte se změnami v produktech: Přihlédněte k možným budoucím změnám ve finančních produktech a jejich dopadu na splnění minimální doby pro účely daňového zvýhodnění. To zahrnuje pravidelné přehodnocování a přizpůsobování vašeho portfolia.
 • Výběr produktu odpovídajícího vašemu investičnímu horizontu a rizikovému profilu: Ujistěte se, že váš vybraný produkt odpovídá vašemu plánovanému investičnímu období a toleranci rizika. Toto zajistí, že vaše investice budou v souladu s vašimi dlouhodobými finančními cíli a osobní strategií.
SL_50+_Leisure_Tennis_113

Podpora Swiss Life Select při sjednání a správě vašeho DIP

Ve Swiss Life Select vám naši finanční konzultanti nabízejí podporu v každém kroku procesu sjednání a správy vašeho DIP. Pomůžeme vám:

 • Navigovat v komplexním světě finančních produktů a zvolit ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
 • Využít veškeré výhody, které DIP nabízí, včetně příspěvků zaměstnavatele a daňových úlev.
 • Pravidelně přehodnocovat a upravovat vaše investice, aby byly v souladu s měnícími se tržními podmínkami a vašimi osobními okolnostmi.

Proč zvolit Swiss Life Select pro zřízení vašeho dlouhodobého investičního produktu?

Správné zřízení a doživotní správa vašeho DIP jsou klíčové pro zajištění toho, že váš život v penzi bude odpovídat vašim představám a cílům. Swiss Life Select vám nabízí odbornost a zkušenosti, které jsou nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

Swiss Life má bohatou historii a zkušenosti ve správě penzí svých klientů, které sahají přes osm generací. Mezi našimi prvními klienty byla i taková významná osobnost jako Albert Einstein, což svědčí o naší dlouholeté tradici a důvěře v naše služby.

Ve Swiss Life Select nabízíme unikátní koncept Švýcarské renty, který je navržen tak, aby vám umožnil dříve odejít do penze, mít se v penzi lépe a užít si penzi déle. Tento koncept je výsledkem našeho hlubokého porozumění potřebám našich klientů a inovativního přístupu k plánování penze.

Naši konzultanti Swiss Life Select vám poskytnou osobní přístup a doživotní servis. Pomůžeme vám při každém kroku – od zřízení vašeho DIP až po jeho průběžné spravování a optimalizaci podle vašich měnících se potřeb a okolností.


Sjednejte si schůzku

Informace o zpracování osobních údajů. *

Vyskytla se chyba. Prosím, zkuste to později.

Pensionäre

Dlouhověkost

Doplňkové penzijní spoření a blížící se termín druhé změny

Tvorba rezervy na penzi je klíčovým finančním cílem, který od samotného počátku vyžaduje správná rozhodnutí. Letošní rok 2024 je rokem velkých změn v oblasti penzijních produktů. Od 1. ledna již většina novinek platí, ale od 1. července se chystají další.

Číst více
Geschäftskunden

Investiční poradna

Investice roku 2023: Přehled nejúspěšnějších investičních fondů

Prestižní událost Investice roku 2023 představuje platformu pro srovnání a ocenění retailových fondů v ČR. Již počtrnácté byly vyhlášeny nejlepší fondy podle dlouhodobě neměnných kritérií, což přináší cenné poznatky o domácím investičním trhu. Výsledky umožňují zákazníkům sledovat aktuální dění na investičním trhu a mohou být pomocníkem při investičním rozhodování. Přečtěte si celý článek a získejte přehled o investičním trhu.

Číst více
Vaisova rozhovor

Blog

Monika Vaisová

Monika Vaisová pochází ze Slovenska. Má ekonomické vzdělání, vystudovala VŠE v Praze obor finance. V roce 2022 získala titul Master of Financial Planing na VŠFS. Má za sebou bohaté zkušenosti v korporátním prostředí bank. Pojďme tedy nahlédnout pod pokličku a zeptat se na detaily z jejího osobního i pracovního života.

Číst více