Dopravní nehody mohou mít tragické následky, včetně fyzické bolesti, psychického trápení a finančních ztrát. Proto existují určité právní mechanismy umožňující obětem těchto nehod řádné odškodnění uplatněných nároků.

Právní expert JUDr. Zbyněk Drobiš z projektu www.odskodneninehody.cz v tomto článku seznámí s možnostmi odškodnění.

Postup odškodnění zranění při dopravní nehodě

Odškodnění za zranění při dopravní nehodě může uplatňovat poškozený, který nehodu výlučně nezavinil. Jedná se tak nejčastěji o poškozeného řidiče, spolujezdce, chodce nebo cyklistu.

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dává možnost poškozeným žádat odškodnění přímo od pojišťovny viníka nehody z tzv. povinného ručení. Tento způsob uplatnění náhrady újmy na zdraví je obvykle rychlejší a méně složitý než vymáhání odškodnění přímo od osoby, která nehodu způsobila.

Proces a načasování uplatnění jednotlivých náhrad se může lišit v závislosti na případu a charakteru konkrétní náhrady. Například bolestné lze obvykle uplatnit již po prvotním ošetření.

Jaké náhrady žádat?

Náhrady, na které mohou mít oběti dopravní nehody se zraněním právo, jsou různé a mohou zahrnovat:

 • Náhradu za vzniklou bolest – známou také jako "bolestné", vztahující se přímo na zranění, která vznikla v důsledku nehody. Jedná se o formu odškodnění, kterou oběti často uplatňují jako první. Je dobré si uvědomit, že bolestné lze odškodnit ihned po propuštění z lékařského zařízení po prvotním ošetření. Není tak třeba čekat na ukončení hlavní léčby či pracovní neschopnosti.
 • Náklady na léčení – zahrnují především účelně vynaložené náklady vynaložené za léky, zdravotnické pomůcky nebo fyzioterapii.
 • Náklady na péči – pokud se zraněný po nehodě nemůže o sebe dostatečně postarat a potřebuje asistenci třetí osoby, je možné žádat o kompenzaci těchto nákladů. Částka je pak obvykle vypočítána na základě standardních sazeb pečovatelské služby v místě bydliště oběti.
 • Náklady na cestovné – jedná se o další položku odškodnění zahrnující výdaje na palivo a amortizaci vozidla nebo jízdné za vlak/autobus vzniklé v souvislosti s cestami do lékařských zařízení pro léčbu nebo rehabilitaci.
 • Ušlý výdělek – známý také jako ztráta na výdělku. Označuje rozdíl mezi průměrným příjmem poškozeného před nehodou a částkou, kterou již obdržel od zaměstnavatele jako náhradu mzdy a nemocenskými dávkami. Toto odškodnění mohou žádat jak zaměstnanci, tak OSVČ, přičemž OSVČ nemusí mít formálně vystavenou neschopenku. U OSVČ je výpočet složitější.
 • Ztížení společenského uplatnění – zkráceně označované také jako trvalé následky, je náhrada, která se řeší přibližně jeden rok od nehody v případě přetrvávajících potíží spojených s dopravní nehodou. Lze říci, že se jedná zpravidla o nejvyšší náhradu z celého procesu odškodnění. U trvalých následků se podobně jako u bolestného využívá Metodika Nejvyššího soudu.

Existují i další náhrady újmy na zdraví, ale tyto uvedené jsou nejčastěji řešené.

Pozor na správný výpočet bolestného

Bolestné je vypočítáváno podle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, která stanovuje bodové ohodnocení pro každé zranění podle jeho závažnosti. Hodnota jednoho bodu se každý rok mění a je vypočítávána z průměrné hrubé mzdy za rok předcházející nehodě.

Hodnota jednoho bodu pro bolest vzniklou za rok 2023 je ve výši 403,53 Kč.

Pro lepší představu uvádíme příklady odškodnění bolestného pro autonehodu utrpěnou v roce 2023:

 • lehký otřes mozku = 20 bodů = 8.071,- Kč
 • poranění břišní aorty = 300 bodů = 121.059,- Kč

Pojišťovny často poskytují obětem nehod formuláře k výpočtu bolestného s pokynem, aby je nechali vyplnit svým lékařem. Nicméně, tento přístup nemusí být vždy nejlepší cestou. Ačkoliv lékaři jsou odborníci na zdravotní stav pacienta, nemusí mít nezbytné zkušenosti s výpočtem podle Metodiky. To může vést k nepřesnostem v hodnocení a potenciálně k nižším náhradám.

Nejčastěji dochází k těmto chybám:

 • vynechání některé položky zranění;
 • opomenutí operací, které oběť podstoupila v důsledku nehody;
 • nereflektování zdravotních komplikací pro zvýšení bolestného.

Vzhledem k těmto potenciálním omylům je často vhodným řešením obrátit se na znalce, který je speciálně proškolen v této oblasti.

Je běžné, že podobně jako u bolestného dochází k chybovosti také při výpočtu ztížení společenské uplatnění. Vzhledem k tomu, že může jít o částky v řádu statisíců, je moudré vyhotovit znalecký posudek.

Freizeit

Nepodceňujte trestní řízení

Pokud nastane dopravní nehoda se zraněním, pak je často vůči viníkovi nehody vedeno trestní řízení pro ublížení na zdraví z nedbalosti nebo těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Poškozeným lze doporučit být aktivní a zajímat se o stav trestního řízení, protože případně stanovení spoluodpovědnosti poškozeného za nehodu v trestním řízení, může mít negativní dopady na zajištění odškodnění.

Řekněte nám o vašich snech, přáních a cílech.

Našimi klienty jsou šikovní a aktivní lidé. Pokud mezi ně patříte, rádi vás podpoříme. Domluvte si bezplatné setkání s našim finančním konzultantem a zjistěte jaké benefity můžete získat, pokud svěříte své finance profesionálům, které péče o finance baví.

Bezstarostné léto: Jak se správně pojistit proti riziku

Číst více

Dlouhověkost

10 nejdéle žijících tvorů na naší planetě

Číst více

Investiční poradna

Dlouhodobý investiční produkt: revoluční změna na cestě k finanční svobodě ve stáří

Číst více