Mnoho věcí si v životě můžete určit sami – ale ne všechno. Úspěch není vždy jen výsledkem dobrého plánování a tvrdé práce. Nikdo se nevyhne náhodě – ani štěstí. Identifikovali jsme sedm faktorů úspěchu, které podléhají síle náhody.

1. Místo narození: švýcarská miminka mají štěstí
Loterie života začíná tím, kdy a kde se narodíme. Podle indexu „Where-to-be-born“ mají děti narozené ve Švýcarsku největší šanci na zdravý, bezpečný a úspěšný život. Následuje Austrálie a Norsko (Německo 16. místo, Francie 26. místo). Mezi faktory zahrnuté do hodnocení patřily ukazatele prosperity (včetně prognóz do roku 2030), míra kriminality, zdravotní ukazatele, důvěra v instituce a demografické trendy. V indexu dětí narozených v roce 1988 se na prvním místě umístily USA, následované Francií a (západním) Německem. Švýcarsko bylo v té době na 13. místě. USA se v roce 2013 propadly na 16. místo, především kvůli gigantické dluhové zátěži, kterou děti zdědí.

2. Datum narození: čím dříve v roce, tím úspěšnější
Vaši kariéru ovlivňují také vaše narozeniny. Obecně platí, že čím dříve v roce se narodíme, tím jsme v životě úspěšnější. Podle studií za to může především to, že starší a vyspělejší děti mají tendenci dostávat větší podporu ze strany učitelů. Například v USA mají relativně nejstarší děti ve třídě o 11 procent vyšší pravděpodobnost, že půjdou na univerzitu. Tento relativní věkový efekt se týká i sportu: děti narozené brzy v roce jsou více sportovně vyvinuté než jejich mladší spolužáci a dostávají více povzbuzení. Nejslavnější příklad: asi 40 procent severoamerických hokejových profesionálů se narodilo mezi lednem a březnem, pouze 10 procent se narodilo mezi říjnem a prosincem.

3. Složení sourozenců: výhoda jedináčků
Složení sourozenců hraje v našem životě zásadní roli. Starší bratři a sestry jsou obecně úspěšnější než jejich mladší sourozenci. Často zastávají vyšší manažerské pozice a vydělávají výrazně více. Například více než polovina všech laureátů Nobelovy ceny a amerických prezidentů je nejstarším dítětem v rodině. Základním předpokladem je, že prvorozené děti prožívají své první roky jako jedináček, a dostává se jim tak větší pozornosti a podpory ze strany rodičů. Tuto tezi podporuje fakt, že děti bez sourozenců jsou v práci nejúspěšnější. Ale jedináčci mají méně štěstí v soukromém životě: hůře si budují dlouhodobé vztahy a častěji se rozvádějí, pravděpodobně proto, že sourozenci jsou v dětství důležitými sociálními partnery. A čím více sourozenců máte, tím lépe: každý další sourozenec snižuje pravděpodobnost rozvodu o 3 procenta.

4. Výška: 250 eur za centimetr
Existuje tzv. Napoleonův komplex (syndrom malého muže), kdy nižší muži kompenzují nedostatek výšky zvláště asertivní osobností. Nicméně platí, že vyšší lidé bývají v práci úspěšnější a mají v průměru vyšší společenské postavení. Například američtí prezidenti, senátoři a generální ředitelé jsou nadprůměrně vysocí. Vyšší lidé mají také vyšší příjmy. Každý dodatečný centimetr výšky se ve Spojeném království i v Německu rovná zhruba 250 eurům navíc v hrubé mzdě ročně. To platí pro muže i ženy. Podle psychologů fungují archaické vzorce: výšku si nevědomě spojujeme s kompetencí, silou a asertivitou. U vysokých lidí je tak pravděpodobnější, že budou považováni za vůdce, a lidé jsou intuitivně ochotnější se jim podřídit.

5. Křestní jméno: čím kratší, tím lepší
Naše jméno má překvapivý vliv na naši kariéru. Jména, která se snadno vyslovují, jsou hodnocena pozitivněji než ta, která se vyslovují obtížně. A čím kratší křestní jméno, tím lépe. Podle studií zaujímají muži s jednoslabičným nebo dvouslabičným křestním jménem ve svém zaměstnání vyšší hierarchické postavení než muži s delšími křestními jmény. Američtí generální ředitelé mají často v křestních jménech pouze čtyři písmena. V Německu vydělávají lidé s dvouslabičným křestním jménem v průměru o 8 % méně než lidé s jednou slabikou v křestním jménu. Ti s tříslabičným jménem vydělávají o 18 procent méně. Psychologové vysvětlují „efekt výslovnosti jmen“ jako lidskou potřebu jednoduchosti. Krátká jména jsou v mezinárodním měřítku lépe zapamatovatelná a snáze srozumitelná.

6. Příjmení: A poráží Z
V profesní kariéře hraje roli nejen křestní jméno člověka, ale i první písmeno příjmení. Vědci zjistili, že lidé, jejichž příjmení začíná písmenem na konci abecedy, nemají v průměru tak dobré výsledky ve škole, na trhu práce, a tedy ani na začátku své kariéry. Mají podezření, že těm, kterých se to týká, se nabízí méně příležitostí kvůli abecednímu řazení seznamů jmen. Jiná studie ukazuje, že je snazší získat stálou pozici na univerzitě, pokud vaše příjmení začíná písmenem směrem k přední části abecedy. Čím dříve se první písmeno příjmení objeví v abecedě, tím je pravděpodobnější, že daná osoba bude jmenována profesorem. Poučení pro ty, kterých se to týká: ti, kdo jsou v abecedě níže, musí upoutat pozornost jiným způsobem.

7. Fenomén nástupce: následná rozhodnutí jiných lidí
Vlastní život samozřejmě do značné míry závisí i na tom, jak se rozhodnou a jednají ostatní lidé. Zvláštní podformou náhody je takzvaný „fenomén nástupce“. Julia Roberts by se nikdy nestala „pretty woman“, a tedy světovou hvězdou, kdyby její kolegyně Sandra Bullock neodmítla roli, která jí byla poprvé nabídnuta. Kariéra pětadvacetiletého Leonarda Bernsteina by mohla být úplně jiná, kdyby v krátké době nenastoupil za dirigenta, který onemocněl, a náhle se světově neproslavil díky nenacvičenému koncertu s New York Philharmonic Orchestra. Fenomén nástupce se však nevyskytuje jen v showbyznysu, ale i v našem běžném životě, například s univerzitními místy, kde se vedou pořadníky. Zda někdo požadované místo získá, nebo ne, často závisí na rozhodnutích zcela cizích lidí.

Dlouhověkost

Doplňkové penzijní spoření a blížící se termín druhé změny

Číst více

Blog

Monika Vaisová

Číst více

Blog

Stavební spoření v roce 2024

Číst více