Vaše úspory na stáří se vinou inflace ztrácí před očima. Řešením je investování, které je nezbytné pro ochranu a růst vašeho majetku v době nejistých ekonomických podmínek. Novinkou, která vám to umožní je revoluční dlouhodobý investiční produkt (DIP).

SL_40+_medien_0031

Využijte jeho daňové výhody, flexibilní investiční možnosti a odborné poradenství Swiss Life Select, aby vaše cesta k finanční svobodě v penzi byla jistá a bezpečná. Začněte psát svůj příběh finanční nezávislosti již dnes.

Inflace je jako tichý zloděj, který nemilosrdně a nepozorovaně ukrajuje z vašich úspor. I když velmi pozvolna klesá, bude tu s námi stále a musíme se proto naučit před ní své celoživotní úspory chránit. Následky mohou být zásadní, zvláště pokud jde o dlouhodobé úspory. Představme si, že jste na počátku roku 2021 měli uloženou částku 1 000 000 Kč. S inflací 3,8 % v roce 2021, nárůstem na 15,1 % v roce 2022 a 10,7 % v roce 2023 by vaše úspory nyní měly reálnou hodnotu pouze přibližně 750 000 Kč. To je důkaz, že inflace není jen nepřítelem vašich financí, ale skutečnou hrozbou pro vaši budoucnost. A zejména pokud jde o vaše úspory na stáří, ve kterém si chcete užit život podle vašich představ.

V inflačním prostředí se jednoznačně ukazuje, že spoření „v matraci", kterou mohou být třeba i účty, je nedostatečné. Proč je nutné investovat? Odpověď je jednoduchá – investice nabízejí potenciál pro zhodnocení, které nejenže může pokrýt inflaci, ale i vytvořit reálný zisk. A každé procento zhodnocení hraje významnou roli, zejména v dlouhodobém horizontu. Jak ukazují naše výpočty (viz, tabulka), pravidelné investování 5 000 Kč měsíčně při různých úrovních zhodnocení může po 20 letech vést k výraznému rozdílu v budoucí hodnotě i možné měsíční rentě.

dip-inflace-01
dip-inflace-01
SL_40+_beratungung_0446_b

Investice jsou tedy nezbytným krokem k zajištění vaší finanční budoucnosti, a to zejména v období, kdy je hodnota peněz neustále erodována inflací. Swiss Life Select vám může pomoci na cestě k finanční nezávislosti ve stáří. Jednou z cest je dlouhodobým investičním produktem, který je klíčem k ochraně a růstu vašich aktiv.

Cesta k životu v penzi podle vašich představ

Dlouhodobý investiční produkt, zkráceně DIP, je letošní revoluční novinka v oblasti finančního zabezpečení na stáří. Přináší řadu výhod pro ty, kteří hledají efektivní způsoby, jak své úspory na stáří ochránit a rozmnožit.

DIP je státem podporovaný finanční nástroj, který je významným přínosem pro každého, kdo si přeje bezpečně spořit na penzi. S příspěvkem zaměstnavatele až do výše 50 tisíc Kč ročně a s možností odpočtu ze základu daně až 48 tisíc Kč ročně, je DIP navržen tak, aby klientům maximalizoval výnosy jejich investic do budoucnosti.
Cílem DIP je nejen zvýšit potenciální výnos úspor na penzi, ale také nabídnout flexibilitu při výběru investičních nástrojů. Zahrnuje investiční fondy, státní dluhopisy a další nástroje, které jsou veřejně obchodované na regulovaných trzích. Tím pádem se nabízí možnost širší diverzifikace a potenciálně vyššího zhodnocení než u tradičních penzijních produktů.

DIP je jako dlouhodobý produkt s minimální délkou investice 10 let. Tato podmínka je klíčová pro využití daňových úlev, které mohou znamenat pro investora úsporu na dani až 7200 korun ročně. Oproti klasickému penzijnímu spoření, které je více konzervativní a omezené, DIP poskytuje příležitost investovat i do konkrétních akciových titulů, což může vést k výraznějšímu zhodnocení vložených prostředků.

Swiss Life Select rozumí důležitosti adaptace na změny na finančním trhu, a proto aktuálně zařazuje DIP do svého portfolia produktů. Díky této nové alternativě nabízíme našim klientům příležitost přizpůsobit si jejich penzijní plánování přizpůsobit aktuálním ekonomickým podmínkám a optimalizovat svůj investiční přístup.

Investice do DIP prostřednictvím Swiss Life Select je nejen krokem k finanční nezávislosti, ale i k promyšlenému plánování budoucnosti, které je stále důležitější ve světě, kde inflace a ekonomická nejistota hrají významné role. Poskytujeme našim klientům odborné poradenství a podporu při výběru správné strategie pro jejich DIP, aby byla jejich cesta k finančnímu zabezpečení na stáří co nejhladší a nejúspěšnější.

DIP a doplňkové penzijní spoření

Když se podíváme na současnou situaci v oblasti penzijního spoření, je dlouhodobý investiční produkt nový významný hráč na poli finančního zabezpečení pro stáří. Představuje nejen doplněk, ale pro mnohé i alternativu k doplňkovému penzijnímu spoření. Porovnání klíčových charakteristik obou produktů, jak ukazuje naše schéma, vám umožňuje lépe pochopit, jaké benefity DIP přináší.

Poznámka k tabulce: některé změny u DPS platí až od 1. 7. 2024
Poznámka k tabulce: některé změny u DPS platí až od 1. 7. 2024

Poznámka k tabulce: některé změny u DPS platí až od 1. 7. 2024

Zatímco doplňkové penzijní spoření nabízí státní příspěvky a daňové úlevy, které začínají od 1 700 Kč měsíčního vlastního vkladu, DIP poskytuje daňové úlevy již od nulového vkladu. To znamená, že každá koruna, kterou investujete, může být daňově efektivnější. Kromě toho - při jednorázovém výběru penzijního spoření jsou výnosy zdaněné, kdežto výnosy z DIP jsou od daně osvobozené, což může mít pro investora významný dopad na konečnou částku.

Další klíčovou výhodou DIP je možnost převodu prostředků mezi všemi institucemi poskytujícími DIP, což přináší větší flexibilitu a svobodu ve výběru, kde a jak budou vaše prostředky investovány. Tento aspekt je zásadní, neboť umožňuje investorům reagovat na změny na trhu a přizpůsobovat své portfolio podle aktuálních potřeb a cílů.

Významným rozdílem mezi DIP a klasickým „penzijkem" je volba investičních instrumentů. Zatímco v rámci penzijního připojištění jste omezeni na fondy, které nabízí vaše penzijní společnost, DIP vám dává možnost vybrat si konkrétní akciové tituly, což může vést k personalizovanému a potenciálně výnosnějšímu portfoliu.

Finanční konzultanti vám pomohou

Díky DIP máte možnost nejen diverzifikovat své investice, ale také využít státních daňových výhod a příspěvků zaměstnavatele. Naše snaha je, aby každý klient měl možnost vytvořit si svůj vlastní, optimalizovaný finanční plán pro stáří, který bude reflektovat jeho osobní cíle a finanční situaci. DIP je tu proto, aby vám pomohl dosáhnout finanční bezpečnosti s důrazem na efektivitu a pružnost, což je v dnešní době nezbytností.

Se správným výběrem, nastavení a správou vašeho dlouhodobého investičního produktu vám pomohou finanční konzultanti Swiss Life Select. Díky tomu můžete maximalizovat výnosy a minimalizovat rizika spojená s vaší penzijní rezervou. Naše odborné poradenství vám zajistí klid a jistotu v plánování vašeho finančního zabezpečení na stáří. Kontaktujte naše finanční konzultanty pro další informace a začněte plánovat svou budoucnost dnes – z přípravy na penzi nelze složit reparát.


Sjednejte si schůzku

Informace o zpracování osobních údajů. *

Vyskytla se chyba. Prosím, zkuste to později.

sl_50+_beratung_0291

Proč je právě teď investičně zajímavý přesun peněz ze spořicích účtů do dluhopisů?

Díky trendu snižování sazeb Českou národní bankou je pro investory vhodné opustit nástroje peněžního trhu, jako jsou běžné a spořicí účty nebo fondy zaměřující se na repo operace, a tyto peníze investovat do dluhopisů nebo akcií, pokud je tomu nakloněn rizikový profil klienta.

Číst více
Familien

Nová pravidla hry při předčasném splacení hypotéky mimo fixační období

Od 1. září 2024 vstoupí v účinnost část novely zákona o spotřebitelském úvěru, která přináší klíčové změny v oblasti předčasného splácení hypoték mimo fixační období. Tato legislativní úprava je reakcí na potřebu nastavit jasná pravidla pro stanovení případných poplatků či sankcí spojených s předčasným splacením hypotečního úvěru.

Číst více
SL_Work_02_JB9A6614

Pokles úrokové sazby po zasedání ČNB

Česká národní banka provedla 8. února na svém měnovém politickém zasedání další krok směrem k uvolnění monetární politiky. Snížila všechny tři základní úrokové sazby, což zahrnuje i pro veřejnost klíčovou repo sazbu, a to na 6,25 %. Toto již druhé snížení sazeb v řadě přichází jako reakce na novou makroekonomickou prognózu, která očekává pokles inflace směrem k inflačnímu cíli.

Číst více