Každý den jsme o něco starší, ale o věku toho víme překvapivě málo. Neurolog Albert Wettstein se rozhodl vyvrátit některé mýty o věku. Zde je 10 nejčastějších mylných představ.

Mythos9rot

Mýtus č. 1 – Starší materiálně zabezpečení lidé jsou šťastnější

Materiální zabezpečení činí šťastné jen starší lidi v rozvojových zemích, ne v industrializovaném světě. Lidé, kteří jsou sebejistí, optimističtí, otevření novým věcem a mají sociální zázemí jsou doopravdy šťastní. Silné sociální zázemí napomáhá k dobrému zdraví a snižuje deprese a stres.
 

Mythos3weiß

Mýtus č. 2 – Samota je častější u starších lidí

Podle „Health Statistics 2014“ se 36 % populace někdy nebo často cítí osamocených. Ženy podléhají pocitu samoty více než muži napříč všemi věkovými skupinami. Pocity samoty se však s věkem snižují, pouze 28 % lidí mezi 64 - 74 rokem má pocit samoty. Číslo se opět začíná zvedat po 75 roku života na 35 %.

 

3_Geschmacksinn

Mýtus č. 3 – Čím starší člověk je, tím více ztrácí chuť k jídlu

Chuťový smysl se postupem času zhoršuje, ale ne tak moc, jak si lidé myslí. Rozdíly mezi jednotlivci jsou o dost výraznější. Například jedna studie říká, že 25 % populace jsou tzv. super ochutnávači a dokáží cítit všechny chutě. Dalších 25 % nemá tak vytříbený smysl pro chuť a zbylých 50 % se nachází někde uprostřed.

 

4_Pflegebedürftig

Mýtus č. 4 – Dožíváme se vyššího věku – potřebujeme dlouhodobější péči

Naopak: od roku 1982 do 1999 se například střední délka života Švýcarů zvedla o 2 roky, ale zároveň doba potřebné zdravotní péče klesla o rok a půl. Tento trend můžeme pozorovat dodnes.
 

5_Arbeitsleistung

Mýtus č. 5 - Pracovní výkon u většiny povolání klesá po 50 roku života

To není pravda. Obecně platí, že pracovní výkon se s věkem pomalu zvedá, avšak ne nijak výrazně. Je to tak i s věkovou skupinou nad 59 let.
 

6_Ehe lässt Altern

Mýtus č. 6 – Po svatbě se rychleji stárne

Naopak: podle české studie se muži a ženy v manželství dožívají až o 9 let vyššího věku. Proč? Zaprvé, zdraví lidé mají větší šanci najít partnera, protože jim v tom nebrání tolik překážek. Manželství také poskytuje určitý stupeň ochrany, díky neustále výměně informací se nám dostává emocionální a finanční jistoty. Lidé v manželství také dostávají varovaní o nezdravém způsobu života – nadměrná konzumace alkoholu a jiné riskantní aktivity.
 

7_Industrienationen

Mýtus č. 7 – Společenské stárnutí je jevem průmyslového světa

Ve skutečnosti 59 % z 490 milionů lidí ve věku nad 60 let žije v rozvojových zemích. Například 65letí v nejbohatší zemi světa (Norsku) žijí pouze o 4 roky déle než lidé v nejchudší zemi (Malawi).
 

1_Ehe und Enkel

Mýtus č. 8 – Manželství a vnoučata přinášejí štěstí

Přestože manželství prodlužuje délku života o roky, také snižuje subjektivní hodnotu života, a to zejména ve stáří. Čím více vnoučat starší člověk má, tím menší důležitost klade na svůj vlastní život.
 

9b_Tod im pflegheim mit leichenauto EN

Mýtus č. 9 – Lidé v domovech s pečovatelskou službou umírají dříve

Mezi obyvateli pečovatelských domovů je úmrtnost vysoká, ale nijak to nesouvisí se samotnými domovy: Relevantní faktory zahrnují potřebu velké míry péče, přímé převozy z nemocnice a v neposlední řadě samotný vysoký věk. Studie ukazují, že úmrtnost není v domovech s pečovatelskou službou vyšší než mimo ně.
 

10_Lebensqualität

Mýtus č. 10 – Starší lidé oceňují pouze vysokou kvalitu života, a ne dlouhověkost jako takovou

Příbuzní a starší lidé vždy kladou důraz spíše na kvalitu života než na jeho délku. Avšak ze 414 hospitalizovaných ve věku od 80 do 98 let v USA bylo jen 31 % dotazovaných připraveno vzdát se více než jednoho měsíce svého stávajícího života výměnou za vynikající zdraví. A jen 6 % by raději žilo 2 týdny ve výborném zdravotním stavu, než aby nadále pokračovali ve svém nynějším životě. Zdá se, že instinkt přežití je v naší DNA.

 

Pic_Wettstein

PD Dr. med. Albert Wettstein

neurolog a gerontolog

Albert Wettstein (70) přednáší geriatrii na Univerzitě v Curychu. Je zakladatel a vedoucí člen Centra pro gerontologii na Univerzitě v Curychu a bývalý konzultant v důchodu v Stadtärztlicher Dienst Zurich. V roce 2005 začal shromažďovat a sbírat poznatky o stárnutí, které daly vzniknout dokumentu „Mythen und Fakten zum Alter“ (Mýty a fakta o stárnutí). Tento dokument obsahuje informace ze všech oblastí spadajících pod gerontologii, včetně sociologie, medicíny, dlouhodobé péče, psychologie, farmakologie, zdravotnictví, etiky a thanatologie.