Informace pro investory

Fond je určen investorům, kteří jsou ochotni podstoupit přiměřené finanční riziko, aby zvýšili potenciál očekávaného zhodnocení své investice. Jedná se o smíšený fond fondů, jehož primární strategií je alokování prostředků  do cenných papírů vydávaných fondy, a to s ohledem na dodržení geografické a sektorové diverzifikace portfolia. V neutrální pozici jsou si v portfoliu akciové a dluhopisové podíly rovny. Strategie současně umožňuje flexibilně reagovat na situaci na finančních trzích za účelem optimalizace výnosů. 

Přístup k tvorbě  složení portfolia zohledňuje jak důkladný výběr jednotlivých podkladových fondů podle nejpřísnějších kritérií, tak makroekonomické souvislosti. Kurzové riziko je zajištěno prostřednictvím měnových derivátů. 

Nabízíme tak investorům jedinečný fond odlišný od zbytku trhu svým přístupem i skladbou portfolia. Celková filosofie fondu představuje skloubení bezpečných přístavů v podobě konzervativních méně volatilních aktiv spolu se zaměřením na zajímavé  trhy s vysokých potenciálem růstu.

Grafy 2010093
Grafy 2010093
Grafy 201009
Grafy 201009