Informace pro investory

Fond je určen investorům, kteří cílí na vyšší očekávaný výnos s tím, že jsou ochotni podstoupit riziko zvýšené cenové volatility investice. S investiční politikou fondu je spojeno doporučení dodržet dlouhodobý investiční horizont. Fond investuje do cenných papírů vydávaných akciovými fondy. Primární strategií je alokování prostředků do geograficky a sektorově diverzifikovaného portfolia. Strategie současně umožňuje flexibilně reagovat na situaci na finančních trzích za účelem optimalizace výnosů. 

Přístup k tvorbě  složení portfolia zohledňuje jak důkladný výběr jednotlivých podkladových fondů podle nejpřísnějších kritérií, tak makroekonomické a měnové souvislostí. Zajištění kurzového rizika je flexibilně přizpůsobováno prostřednictvím měnových derivátů. 

Nabízíme tak investorům jedinečný fond odlišný od zbytku trhu svým přístupem i skladbou portfolia. Celková filosofie fondu představuje skloubení předních akciových trhů spolu se zaměřením na progresivní regionální trhy. 

Grafy 2010094
Grafy 2010094
Grafy 2010092
Grafy 2010092