Informace pro investory

Fond investuje do portfolia indexových (pasivních) fondů ETF iShares. Portfolio je řízeno na základě investiční strategie BlackRock, největšího investičního správce na světě s celkovou hodnotou spravovaného majetku ve výši 9,5 bilionů dolarů. Strategie fondu je smíšená, obsahuje dluhopisové a akciové ETF. Díky tomu přináší vyvážený poměr mezi podstupovaným rizikem a výnosem. Představuje tak tedy ideální investiční příležitost pro investora s vyváženým investičním profilem.

Rizikovost portfolia je omezena i díky široké diversifikaci. Více než patnáct ETF fondů směřuje do různých geografických i sektorových oblastí od Evropy, přes Ameriku až po Asii. Fond ETF Constellation Sagittarius ESG je také plně měnově zajištěn do české koruny a zabraňuje tak riziku znehodnocování investice v důsledku posilování naší domácí měny.

Významných prvkem fondu je jeho zodpovědná investiční strategie. ETF nástroje, které tvoří portfolio fondu jsou řízeny v souladu s principy ESG. Jde o faktory z tří klíčových oblastí, které jsou vyhodnocovány při investičním rozhodování, tedy při zvažování, do kterých aktiv ETF investují.

  • Dopady společnosti na životní prostředí
  • Sociálně zodpovědné fungování společností
  • Férové a transparentní řízení společností
image002 (2)_Taurus
image002 (2)_Taurus

Povinně uveřejňované informace