Informace pro investory

Fond investuje do portfolia indexových (pasivních) fondů ETF iShares. Portfolio je řízeno na základě investiční strategie BlackRock, největšího investičního správce na světě s celkovou hodnotou spravovaného majetku ve výši 9,5 bilionů dolarů. Tato strategie je schopná flexibilně reagovat na vývoj globální ekonomiky a kapitálového trhu a uzpůsobovat rozložení portfolia fondu s ohledem na očekávaný vývoj. Strategie fondu je dynamická s výraznou převahou akciových ETF. Díky tomu představuje ideální investiční příležitost pro investora s dynamickým investičním profilem, preferujícího vysoký výnos.

Rizikovost portfolia je nicméně omezena díky široké diversifikaci. Přibližně 10 ETF fondů směřuje do různých geografických i sektorových oblastí od Evropy, přes Ameriku až po Asii. Fond ETF Constellation Taurus je také plně měnově zajištěn do české koruny a zabraňuje tak riziku znehodnocování investice v důsledku posilování naší domácí měny.

image001 (4)_ETF
image001 (4)_ETF

Povinně uveřejňované informace