Na americké politické scéně se rozjíždí boj o podobu fiskálního balíku na podporu americké ekonomiky. Prezident Joe Biden se snaží prosadit především své velké investiční plány do infrastruktury a do podpory rodin za více než čtyři biliony dolarů. Další nemalou položkou jsou projekty na čistou energii. S takto ambiciózní podporou jsou spojeny i nemalé náklady. S tímto se však budou v následujících letech potýkat vlády v globálním měřítku.

V případě americké vlády se hledání financí postupně vykresluje v možných daňových změnách, a to jak na straně zdanění kapitálových zisků, tak v podobě růstu korporátních daní. Cílem bude naplnění státní kasy, ale současně i snaha částečného přerozdělení bohatství ve společnosti.
 

Rozevřené sociální nůžky

Přes poplach na Wall Street existuje silná veřejná podpora pro Bidenův návrh. 62 % Američanů věří, že lidé s vyššími příjmy platí méně, než je jejich skutečný spravedlivý podíl na daních. Podle statistik z minulého roku se příjmové a majetkové poměry v USA výrazně rozchází. Poslední čísla poukazují na fakt, že 10 % nejbohatších lidí se podílí na více jak 50 % národního příjmu. U této skupiny navíc tvoří spotřeba méně jak 65 % celkového příjmu. Naopak spodních 10 % z nízkopříjmových skupin obyvatelstva dává na spotřebu 99 %. U chudších domácností nezůstává žádný volný finanční přebytek na vytváření investičních rezerv. Proto se stále častěji diskutuje o výrazné sociální nerovnosti. Jiný zajímavý pohled na danou problematiku zdůrazňuje výši majetku koncentrovanou v rukou malého počtu těch nejmovitějších. 50 nejbohatších Američanů vlastní stejně velký majetek jako 165 milionů nejméně majetných. Se závěry nerovných dopadů na jednotlivé sociální vrstvy přišla i Světová banka.

Co má šanci projít Kongresem?

Bílý dům údajně navrhne téměř zdvojnásobení daní z kapitálových zisků na 39,6 % u lidí vydělávajících více než 1 milion dolarů, což by byla nejvyšší sazba daně z investičních zisků od 20. let 20. století. Další sazba daně, určená pro korporace, by se mohla zvýšit na 28 % oproti současným 21 %. Podobné daňové změny budou muset projít usilovným bojem v Kongresu, kde mají demokraté úzkou většinu. Bílý dům již musel přijít s nabídkou snížení objemu masivního infrastrukturního balíku navrhovaného prezidentem Joem Bidenem z 2,3 na 1,7 bilionu dolarů ve snaze vyjít vstříc republikánům.

Zaměření na daňové ráje

Dopad takových změn bude citelný i na finanční trhy, kdy by se primární efekt mohl projevit na vykazovaných čistých ziscích akciových společností a samotném investičním apetitu bohatších investorů. Růst daní by tak mohl motivovat některé podniky ke snahám optimalizovat daňovou zátěž přechodem pod zahraniční daňový systém. Biden tak hodlá rovněž změnit některá pravidla, která nyní umožňují americkým firmám daně obcházet a ukládat svoje zisky v daňových rájích. Cílem je zajistit, aby společnosti platily minimální částku daně „doma“. Snahou je zabránit firmám ve vyhýbání se daním založením ústředí v zemích s nižšími sazbami, což je praxe převládající zvláště mezi technologickými společnostmi. Provozní přítomnost společností v daném daňovém ráji přitom často není defacto žádná.

Údajně podle posledních známých dat z roku 2016 Bermudy plus čtyři další populární daňové ráje – Holandsko, Irsko, Švýcarsko a Lucembursko – představovaly 43 % zahraničních příjmů amerických nadnárodních společností, ale pouze 7 % jejich zahraničních investic. Hlavní ekonomka Mezinárodního měnového fondu Gita Gopinath zdůraznila existenci velkého množství společností vyhýbajících se daňovým povinnostem, což snižuje zasaženým ekonomikám daňový základ, důležitý pro státní příjmy na financování nezbytných sociálních a ekonomických výdajů.

I my můžeme vydělat a současně přispět společnosti. V našich investičních produktech se tak budeme snažit optimalizovat složení tak, abychom z následného vývoje vytěžili co nejvíce. Vybrané akcie tematické skupiny ESG mohou dostat růstový stimul díky čistým energiím, ale v rámci sociálních rozdílů i díky správnému přístupu ke svým zaměstnancům.