Praha 23. února 2023 – Třináctý ročník ocenění nejúspěšnějších fondů českého investičního trhu – Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022 – zná své vítěze. Na základě ukazatelů výkonnosti a rizik se na prvních místech umístily: v kategorii Konzervativní fond to byl Conseq Invest Konzervativní, mezi Progresivními dluhopisovými fondy získal první místo fond Conseq korporátních dluhopisů, za nejlepší Smíšený fond byl vyhodnocen C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced a v kategorii Akciových fondů zvítězil Fidelity Funds – America. Letos byla soutěž mimořádně rozšířena o kategorii Komoditní fondy, kde získal ocenění Schroder ISF Global Energy. Výsledky ocenění Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022 byly vyhlášeny na slavnostním večeru, který se uskutečnil 23. února v pražském Mánesu.

Cílem každoroční prestižní analýzy domácího investičního trhu Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022 (www.investiceroku.cz) je zhodnotit investiční fondy objektivní a zároveň – pro běžného českého investora – srozumitelnou cestou. Metodika umožňuje porovnat jednotlivé fondy mezi sebou a ukazuje investorům možnosti zhodnocení finančních prostředků.

„V loňském roce jsme zaznamenali příliv investic do fondů. Měly ohromnou dynamiku a potěšující byla i jejich struktura, která se posunula k delším investičním horizontům. O investice je zájem, protože hodnota peněz vinou inflace klesá a lidé hledají řešení, jak je ochránit. Fondy jsou totiž jednoznačně nejatraktivnější a nejbezpečnější formou zhodnocování prostředků menších investorů. Orientaci v investičních příležitostech jim chce usnadnit i naše každoroční soutěž Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022,“ řekl Petr Jarůněk, generální ředitel a předseda představenstva Fincentrum & Swiss Life Select.

„Bouřlivá situace na kapitálovém trhu současně představovala i obtížný úkol pro správné nastavení metodiky soutěže Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022. Jako rozdílový ukazatel nelze stanovit pouze samotnou výkonnost. Ve zhodnocování investovaných prostředků se totiž výrazně rozevřely nůžky mezi jednotlivými sektory a takové jednostranné porovnání by zcela jednoznačně nahrávalo konkrétním, úzce zaměřeným fondům, které by pouze profitovaly z tržního trendu. Proto pro nás byla neméně důležitá i stabilita vývoje v průběhu roku a schopnost portfolio managementu překonávat zhodnocením fondu tržní benchmark,“ komentuje hodnocení soutěže Karel Šulc, místopředseda představenstva společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Analytický tým Fincentrum & Swiss Life Select se rozhodl rovněž vytvořit novou kategorii, která hodnotí fondy zaměřené pouze na komoditní trh. Tyto fondy měly totiž v portfoliích investorů důležité místo. Především růst cen komodit z oblasti energií a zemědělství předčil s velkým odstupem zbylá aktiva.

„Na investiční rok 2023 se díváme optimisticky a máme spíše pozitivní očekávání. I přes současnou nepříznivou makroekonomickou situaci, vysokou inflaci a vysoké úrokové sazby největších centrálních bank včetně ČNB vidíme potenciál růstu jak u akciových titulů, tak u dluhopisů. Ceny obou typů aktiv v minulém roce klesly na investičně zajímavou úroveň a už nejsou zdaleka tak drahé, jako tomu bylo v minulosti,“ komentuje očekávání na tento rok Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Fincentrum & Swiss Life Select, a doplňuje: „Velkou nestabilitu vnesla na trh válka na Ukrajině a energetická krize. Oba tyto faktory – ovlivňující nejen kapitálový trh – tu s námi budou i nadále. A o to více je nutné dobře vybírat tituly, do kterých budeme investovat. Pokud investor využije příležitosti, kterou současná situace nabízí, může pro něj být rok 2023 úspěšný. Nebude to ovšem úplně jednoduché a je třeba být obezřetný. Právě proto představují podílové fondy vhodnou cestu, jak toho dosáhnout.“

Vítězné fondy Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022

Zdroj: Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022
Zdroj: Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022

Zdroj: Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022

KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM FINCENTRUM & SWISS LIFE SELECT INVESTICE ROKU 2022

„Fondy v minulém roce čelily veliké výzvě. Dynamický vývoj v důsledku geopolitického dění a obratu v měnové politice centrálních bank rozvířil globální finanční trhy napříč všemi druhy aktiv. Akciové trhy se ocitly pod tlakem vinou rostoucích nákladů firem, které byly zaviněné inflací a vyššími úrokovými sazbami. V porovnání s akciemi tak fondy mohly v nejisté době prokázat svůj nadhled a flexibilitu. Portfolio manažeři prokázali svou schopnost přizpůsobit investiční strategie vnějším okolnostem,“ komentuje výsledky ocenění Richard Bechník, hlavní analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select, a upřesňuje: „V uplynulém roce jsme byli svědky velkých rozdílů mezi výherci a poraženými. Umění vybrat vhodný fond výrazně odlišovalo jednotlivé investory v konečné výkonnosti. Kvalitní, aktivně řízené fondy také dokázaly porážet pasivní investiční instrumenty plošně sledující trh.“

Konzervativní fondy
U konzervativně laděných fondů se po delší době začaly do popředí dostávat peněžní nástroje, ale i české státní dluhopisy. Svůj vývoj stabilizovaly především v druhé polovině loňského roku a pomalu začaly růst. Optimální výkonnost jim pak dodala kombinace dluhopisů s kratší splatností spolu s operacemi na peněžním trhu.

Progresivní dluhopisové fondy
Vývoj progresivních dluhopisových fondů velmi záležel na jednotlivých titulech v jejich portfoliu. Zásadní roli sehrály dluhopisy s menší citlivostí na růst úrokových sazeb a kratší durací, případně přímo dluhopisy s proměnlivým úročením. I u těchto fondů, které cílí na rizikovější dluhopisy s vyšším výnosem, jsme mohli vidět vetší část portfolií investovaných do bezpečnějších cenných papírů peněžního trhu.

Smíšené fondy
Zajímavý souboj se odehrál v kategorii smíšených fondů. Správné nastavení poměru akcií a dluhopisů v průběhu roku bylo zcela zásadní. Rok 2022 se zapíše do dějin kapitálového trhu tím, že teprve potřetí v historii současně klesaly ceny amerických akcií i bezpečných dluhopisů. Nicméně vhodný výběr investic mohl výrazně napomoci fondu v stabilitě a bránit se tak propadům na trhu.

Akciové fondy
V kategorii akciových fondů se prosadila portfolia, která dávala větší prostor akciovým společnostem se silným cash flow, menším dluhovým zatížením a schopností přenášet inflační nákladovost do konečných cen své produkce. Sektorově se dařilo například zdravotnictví, financím, energetice či necyklické spotřebě. Naopak katastrofální rok zažily akcie technologických firem, které dominovaly trhu v posledních letech. Výběr správných společností byl pro výkonnost fondů zásadní.

Komoditní fondy
Komoditní fondy jsou novou kategorií v ocenění Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022, která hodnotí fondy zaměřené pouze na komoditní trh. Už ke konci roku 2021 jsme mohli vidět nástup energetických společností a společností zaměřujících se na těžké i lehké kovy. Dařilo se i zemědělství. Vše gradovalo loni po ruské invazi na Ukrajinu. Tato skutečnost způsobila, že komodity v roce 2022 předčily všechna ostatní aktiva. Nicméně i tak lze sledovat velké rozdíly mezi jednotlivými fondy.

METODIKA FINCENTRUM & SWISS LIFE SELECT INVESTICE ROKU 2022

http://www.investiceroku.cz/metodika/

Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku je prestižní vyhodnocení českého fondového trhu. Nezávislá analýza společnosti Fincentrum & Swiss Life Select, která je založená na objektivních parametrech investičních fondů, má za cíl upozornit na nejúspěšnější fondy v rámci daných kategorií. Jsou jimi ty, které dokázaly dosáhnout nejvyšších výnosů v co nejlepším poměru k podstupovanému riziku, a to nejen v jednom roce, ale i s přihlédnutím k letům předchozím. Celkem bylo v rámci Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2022 hodnoceno 4541 fondů (z toho bylo 959 dluhopisových fondů, 2353 akciových fondů, 560 fondů peněžního trhu a 669 smíšených fondů).

Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku odráží trendy, které vládly investičnímu trhu, a naznačuje i směry, kterými se investice budou vyvíjet dále.

Fondy jsou vyhodnocovány v pěti kategoriích podle typu aktiv, do kterých investují:

  • Konzervativní fond
  • Progresivní dluhopisový fond
  • Smíšený fond
  • Komoditní fond
  • Akciový fond

Do jednotlivých kategorií byly nominovány fondy splňující tato kritéria:

  • Fond je registrován k distribuci na českém trhu
  • Fond je určen pro retailovou klientelu
  • Fond disponuje minimálně tříletou historií NAV k 31. 12. 2022. U fondů, kde došlo ke sloučení dvou a více fondů nebo zásadní změně investiční politiky fondu, je počátkem historie bráno datum této události
  • Fond je oceňován na denní bázi

V hlavních kategoriích jsou vyhodnocovány fondy rozčleněné do kategorií podle tříd aktiv. Pro zařazení fondů do dané třídy aktiv, ke zjištění časových řad NAV fondů a jejich benchmarků jsou primárně využívána data získaná prostřednictvím systémů Eikon a Lipper společnosti Refinitiv. Celé vyhodnocení Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku je prováděno automaticky za pomocí algoritmů posuzujících jednotlivé parametry fondů (viz tabulka), a je tak zcela objektivní.

Parametry hodnocení fondů v hlavních kategoriích

Absolutní výkonnost – čistá výkonnost daného fondu v roce 2022 a ve dvou předešlých letech, a to v korunovém vyjádření. Čím vyšší výnos, tím lepší.
Sortino ratio – zjednodušeně řečeno vztah výkonnosti fondu (jaké zhodnocení přinesl) k jeho volatilitě (jak moc cena fondu v průběhu času kolísala). V ideálním případě fond dosahuje vysokého výnosu při minimálním kolísání. I zde je kromě samotného roku 2022 částečně zohledněn rok 2021 a 2020.
Information ratio – porovnání tržního nadvýnosu fondu s jeho volatilitou. Tržní nadvýnos je v podstatě přidaná hodnota portfolio manažera fondu, tedy to, o kolik fond vydělal více než trh, na kterém se pohybuje. Opět je ideální, pokud fond poráží trh za cenu nízkého kolísání a opět s přihlédnutím k historii let 2021 a 2020.

Poznámky pro editory:

Fincentrum & Swiss Life Select je přední finančněporadenská společnost v České republice, která poskytuje komplexní finanční služby na nejvyšší kvalitativní úrovni. Je součástí finanční švýcarské skupiny Swiss Life, předního poskytovatele penzijních a finančních řešení v Evropě s tradicí již více než 160 let. Skupina spravuje aktiva v hodnotě více než 240 mld. CHF, zaměstnává přibližně 10 000 osob a zhruba 17 000 profesionálních finančních poradců. Akcie Swiss Life jsou obchodovány na burze v Curychu a jsou rovněž zařazeny do hlavního indexu SLI (Swiss Leader Index), který zahrnuje dvacet největších společností obchodovaných na burzách ve Švýcarsku. Více na www.fcsls.cz a www.swisslife.com.

V případě zájmu o další informace kontaktujte:

Miroslav Beneš
Mobil: +420 603 174 347
E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz

Milan Kříž
Mobil: +420 602 266 316
E-mail: milan.kriz@benesgroup.cz