„Mezi drobnými investory jsou znatelné snahy přizpůsobit svá portfolia současné situaci. Nejčastější případy se týkají snah participovat na akciovém růstu, zvláště pak na akcích z regionu USA. Optimální portfoliové rozložení portfolia by však mělo zahrnovat i další regiony nabízející stále nízké ceny akcií s potenciálem budoucího růstu, jako jsou oblasti Evropy nebo Asie,“ uvádí v tržním komentáři Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select.

Zpracovatelský průmysl podle květnového indexu PMI hodnotí podnikatelské prostředí v České republice nadále negativně, i když propad nebyl tak výrazný jako v případě dubna. Index PMI - index nákupních manažerů - je měří náladu ve výrobním sektoru a tedy i v celé ekonomice. Průmyslová produkce si s nejvyšší pravděpodobností v druhém čtvrtletí projde znatelným útlumem. Další průzkumy hovoří o nelepšící se náladě především v sektorech obchodu, stavebnictví a služeb. Známky pozitivního vývoje ale můžeme vidět u spotřebitelů, jejichž obavy poklesly. „To může být dobrým indikátorem pro nastartování domácí spotřeby, která by tak částečně v HDP kompenzovala zasažený zahraniční obchod a snížené investiční výdaje firem. Růst domácí spotřeby bude stěžejní pro sektory obchodu a služeb. To však bude záležet i na trhu práce,“ řekl Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select.