Medical Services tvoří tým zkušených odborníků specializujících se na finanční služby lékařům a ostatním profesionálům v oboru zdravotnictví. Jedná se o jedinou komplexní finanční službu pro lékaře a nelékařské
profese ve zdravotnictví v České republice.

Životy lékařů jsou posláními, přinášející uznání a respekt, ale také odpovědnost a stres. Dlouhé hodiny práce, vysoké nároky na koncentraci a významné dopady následků profesního pochybení. Zátěž, které lékaři čelí, by neměli nést sami.

My ve Swiss Life Medical Services víme, jaké to je pomáhat lékařům dělat chytrá rozhodnutí během celé jejich kariéry. Našimi službami podporujeme správná rozhodnutí našich klientů, aby se mohli plně věnovat svým pacientům a svým rodinám.

Snažíme se propojovat lékaře. Vytvářet prostředí podpory. Pomáháme lékařům dívat se vstříc budoucnosti s důvěrou.

„Tři důvody: znalosti, profesionalita a autentický osobní přístup. Věnují čas tomu, aby poznali mě a moji rodinu, mé hodnoty a cíle a nastavují vše jako ušité na míru. A není to jen o slovech, opravdu dělají to, co říkají.“ - MUDr. Petr Prokop, praktický lékař

Tato stránka vyžaduje přijímání souborů cookie. Nastavení cookies

Arbeitsleben

Specializované služby pro lékařské a nelékařské profese

19
19
Odpovědnost

 • Zajistíme, aby pojištění krylo jakékoli neúmyslné pochybení lékaře, i kdyby šlo o závažnou odbornou chybu.
 • Doporučíme vám nastavení pojistných limitů tak, abyste neplatili příliš velké pojistné a přitom se vyhnuli rizikům neproplacení části nároků.
 • Vybereme pro vás vhodná připojištění tak, abyste minimalizovali finanční dopady vedlejších škod.
 • Doporučíme pojišťovny, které nekomplikují výplatu pojistného plnění.
 • Lékařům, kteří ukončili činnost provozovatele NZZ, nabídneme uzavření udržovacího pojištění za snížené pojistné.
02
02
Právní ochrana

Pojištění právní ochrany pomáhá zejména v těchto situacích:
 
 • Obvinění z ohrožení nebo ublížení na zdraví
 • Obvinění z postupu non lege artis
 • Řízení před lékařskou komorou
 • Reklamace přístrojů a zařízení
 • Poškození nebo vykradení ordinace
 • Problémy s dodávkou materiálu
 • Neuhrazení výkonu či krácení plateb pojišťovnou
 • Reklamace poskytnuté péče nebo napadení pacientem
 • Problém se zaměstnancem či daňovou kontrolou
12
12
Neschopnost výkonu profese

 • Poradíme vám, jak kompenzovat výpadek vašeho příjmu v případě krátkodobé nebo trvalé pracovní neschopnosti, a to z důvodu nemoci nebo úrazu. 
 • Zhodnotíme vaše stávající zabezpečení, pokud již nějaké využíváte, a v případě potřeby navrhneme jeho optimalizaci. 
 • Zabezpečení pro případ pracovní neschopnosti a výpadku příjmů zohledníme při celkovém zajištění ochrany příjmů vaší rodiny pro případ úmrtí nebo vážné invalidity.
 •  
30
30
Ochrana majetku

 • Doporučíme pojišťovnu, která podle našich dlouhodobých zkušeností nekomplikuje výplaty náhrady škody.
 • Z desítek pojistných produktů, které jsou na trhu k dispozici, vybereme a nastavíme optimální řešení přímo pro vás.
21
21
Přerušení provozu

 • Zajistíme kompenzaci nákladů a ušlého zisku v případě, kdy budete muset z vážných důvodů na čas uzavřít svou ordinaci.
 • Navíc vám poradíme, jak se na takové situace připravit a čemu se naopak dopředu vyhnout.
11
11
Investice

 • Společně nastavíme vhodnou strategii zhodnocování volných finančních prostředků.
 • V úvahu vezmeme zejména investiční horizont, váš rizikový profil a objem prostředků.
 • Nabídneme Vám možnosti investování do specifických produktů v oborech zdravotnictví a farmacie.
 • Zajistíme kvalitní diverzifikaci vašeho portfolia a jeho pravidelné rebalancování.  
29
29
Tvorba rezerv

 • Pomůžeme vám stanovit vaše finanční cíle a priority.
 • Stanovíme, kterých cílů můžete dosáhnout, kdy a jakým způsobem.
 • Doporučíme vhodné finanční nástroje.
 • Připravíme návrh kompletního řešení a zajistíme jeho realizaci.
28
28
Privátní penze

 • Vždy zůstane jen na vás, jestli chcete žít v penzi skromně, nebo si udržet životní standard, který vás bude těšit.
 • Pomůžeme vám vyčíslit potřebnou rezervu na penzi a navrhneme strategii její tvorby. Přitom zohledníme zejména věk, kdy plánujete částečný či úplný odchod do důchodu, a očekávaný životní standard, resp. jeho finanční náročnost.
14
14
Úvěry

 • Vyhledáme a doporučíme vhodnou banku pro zajištění úvěru.
 • Doporučíme vhodný způsob splácení.
 • Vybereme účelový nebo neúčelový typ úvěru.
 • Pomůžeme vám s vyhledáním vhodného zájemce o koupi podílu nebo celé praxe.
 • Registrace do našeho systému poptávek a nabídek praxí je zdarma.
06
06
Daně


 • Doporučíme vám prověřené daňové profesionály, kteří zařídí veškerou administrativu spojenou s vedením účetnictví a také daňového poradenství.
 • Upozorníme vás na důležité termíny a splatnost daní.
 • Součástí servisu může být:
  • Zpracování daňového přiznání
  • Zpracování silniční daně
  • Vedení podvojného účetnictví
25
25
Prodej praxe


 • Zajistíme služby kvalifikovaných znalců pro cenový odhad praxe a poradenství při zprostředkování a prodeji nebo koupi praxe.
 • Pomůžeme vám s vyhledáním vhodného zájemce o koupi podílu nebo celé praxe.
 • Pomůžeme vám s transformací na s.r.o., včetně například:
  • Zajištění sepsání zakladatelské listiny notářem
  • Zpracování provozního řádu
  • Podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
  • Registrace k dani z příjmu na FÚ
  • Žádosti o udělení Oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro další provozovny
  • Přípravy předávacích protokolů ke zdravotnické dokumentaci
  • Převedení smluv se zdravotními pojišťovnami na novou firmu
07
07
Ostatní služby

 • Řada životních situací může přinést neočekávané anebo neobvyklé příležitosti a potřeby jejich řešení. Jde například o záležitosti související se zřizováním nebo prodejem vlastní praxe. Konzultace v rámci rozvoje kariéry včetně získání praxe v zahraničí. Může jít také o nečekané řešení předání či převzetí majetku nebo podnikání.
 • Využíváme naší sítě kontaktů a spolu s vámi můžeme diskrétně zvážit možnosti, jak maximalizovat využití všech těchto či podobných potenciálních příležitostí. 

Vyskytla se chyba. Prosím, zkuste to později.

Produktové články

Privatbankiers

Mám zájem o více informací

Napište nám a získejte optimální řešení přímo pro vás.