Česká vláda v průběhu května letošního roku představila změny v zákoně o důchodovém pojištění. Tento konkrétní zákon (zákon č. 270/2023 Sb, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění), schválila poslanecká sněmovna a 1. září 2023 podepsal prezident, začal platit s účinností od 1. října 2023.

SL_Advice_digit_BestAger_DSC0872_v03

Jedná se o první novelu z celé důchodové reformy, která má postupně měnit celý důchodový systém v ČR. Jde o změny, které se týkají valorizací důchodů, a to jak řádné, tak i mimořádné valorizace, dále pak zejména změny v odchodu do předčasného důchodu. Další změny, které mají dovršit onu vyhlašovanou důchodovou reformu teprve musejí projít legislativním procesem. Tady má jít o úpravy výplatních termínů důchodů, důchodového věku, výchovného a změny ve výpočtu důchodů. Nezapomínejme i na změny v oblasti produktu Doplňkového penzijního spoření (dále jen DPS). Zkusme se na již platné změny podívat detailněji.

Změny v řádné i mimořádné valorizace důchodů – platná od ledna 2025

  • Změny se týkají nejen starobních, ale invalidních a pozůstalostních penzí.
  • Narozdíl od předchozího stavu, kdy se při řádné valorizaci zvyšoval důchod o celou inflaci a o polovinu růstu reálných mezd, tak nyní se budou důchody zvyšovat o inflaci, ale k tomu jen o třetinu růstu reálných mezd.
  • Novela nyní udává jediný způsob výpočtu inflace, a to na základě růstu životních nákladů důchodců.
  • Ukončuje se zvyšování důchodů o mimořádnou valorizace při vysoké inflaci a místo toho bude stát vyplácet dočasný příspěvek do další řádné valorizace.

Změny u odchodu do předčasného důchodu – platná od 1. října 2023

  • Do předčasného důchodu půjde odejít pouze 3 roky před řádným důchodem.
  • Předčasný důchod bude více krácený, a to za každých započatých 90 dní o 1,5 % z výpočtového základu.
  • Navíc nebude předčasný důchod valorizován, a to až do dosažení řádného důchodového věku.
  • Nárok na předčasný důchod vznikne až po odpracování 40 let, dříve 35 let.

Je potřeba připomenout, že tyto nové změny se nebudou týkat důchodů, které byly přiznány ještě před účinností zákona, tedy před 1.října 2023. Stejně tak ani stávajících důchodců se tyto změny netýkají.
Změny, které se mají dotknout produktu DPS, jsou stále v legislativním procesu a není jasné v jakém znění tedy budou schváleny a poté podepsány prezidentem republiky. Nicméně se můžeme podívat na některé změny tak, jak je předložila vláda.

Změny výše státní podpory

Od ledna 2024 by mělo dojít ke zvýšení minimální částky, kterou je nutno měsíčně spořit, abyste dosáhli alespoň na nejnižší částku státního příspěvku. Současná minimální úroveň státní podpory je od úložky 300 Kč. Od roku 2024 se tato hranice zvýší na minimální úložku 500 Kč měsíčně. Na novou maximální státní podporu dosáhne střadatel, který pošle měsíčně 1.700 Kč. Zároveň došlo k navýšení maximálního státního příspěvku, a to ze současných 230 Kč nově 340 Kč, nově tedy bude činit vždy 20 % z úložky.

Měsíční vklad Aktuální příspěvek Budoucí příspěvek
300 Kč 90 Kč 0 Kč
500 Kč 130 Kč 100 Kč
1 000 Kč 230 Kč 200 Kč 
1 500 Kč 230 Kč 300 Kč
1 700 Kč a více 230 Kč 340 Kč

A pozor ke státní podpoře se vztahuje ještě jeden návrh. A to že na výplatu státní podpory by nově neměli nárok ti, co již pobírají starobní důchod.

Daňová podpora

Daňové zvýhodnění, u kterého přínos dnes činí až 3.600 Kč/rok, by se měl od příštího roku zvýšit až na 7.200 Kč. Výše obou státních příspěvků je závislá na měsíčním příspěvku střadatele. Do výpočtu daňového zvýhodnění vstupuje pouze částka přesahující hranici 12.000 Kč a to maximálně 24.000 Kč ročně. Celkový limit na všechny daňově podporované produkty spoření na stáří bude podle návrhu činit 48.000 Kč ročně na poplatníka (dnes platí limit 24.000 Kč na penzijní fondy a 24.000 Kč na životní pojištění) a 50.000 Kč ročně na jeho zaměstnavatele (dnes je částka stejná, nově ji bude možno využít i ve vztahu k dlouhodobému investičnímu produktu). Zákon by tak nestanovil, kolik a kde maximálně můžete posílat, ale volba by byla na vás.

Dlouhodobý investiční produkt

Měl by vzniknout úplně nový produkt na spoření na penzi označovaný jako dlouhodobý investiční produkt (DIP), který budou moci nabízet jak banky, kampeličky, obchodníci s cennými papíry, tak i investiční společnosti. Tento produkt by měl být stejně jako DPS podporován prostřednictvím daňového zvýhodnění.

Ing. Jiří Sýkora
analytik společnosti Swiss Life Select

Zajímají Vás možnosti doplňkového penzijního spoření?

Zanechte nám kontakty a my se vám ozveme.

Pensionäre

Dlouhověkost

Doplňkové penzijní spoření a blížící se termín druhé změny

Tvorba rezervy na penzi je klíčovým finančním cílem, který od samotného počátku vyžaduje správná rozhodnutí. Letošní rok 2024 je rokem velkých změn v oblasti penzijních produktů. Od 1. ledna již většina novinek platí, ale od 1. července se chystají další.

Číst více
230627_Swisslife_Sustainability_Tram_1238

Blog

Stavební spoření v roce 2024

Stavební spoření v roce 2024 se bude potýkat s dalšími změnami. Stát od 1. ledna snížil podporu na maximálně 1 000 Kč ročně. Některé stavební spořitelny budou tento výpadek kompenzovat prostřednictvím bonusů. V oblasti úvěrů sledujte zvýhodněný úvěr k programu Oprav dům po babičce, který nabízí výhodné podmínky pro rekonstrukce.

Číst více
Housing price rising up, real estate or property growth concept, businessman running on rising green graph on house roof.

Blog

Stagnace cen bytů je u konce, čeká nás růst

Období stagnace cen na českém realitním trhu je u konce, jak dokládá prudký nárůst poptávky po nových bytech v Praze v prvním čtvrtletí letošního roku. S prodejem přibližně 1600 bytů, což představuje nárůst o 23 % oproti předchozímu čtvrtletí a dokonce o 146 % ve srovnání s loňským rokem, se trh rychle vzpamatovává. Tento vzestup je podpořen snížením úrokových sazeb a lepší dostupností hypoték, i když průměrná nabídková sazba hypoték zůstává nad úrokovou sazbou České národní banky.

Číst více