Od podzimu loňského roku probíhal schvalovací proces nového zákona, týkajícího se odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel. Nový zákon číslo 30/2024 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je účinný od 1. 4. 2024 a navazuje na evropskou legislativu.

Toto jsou klíčové body novely, které mají za cíl zlepšit systém pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zajistit větší ochranu pro všechny účastníky silničního provozu.

Zvýšení minimálních limitů povinného ručení z 35 na 50 mil. Kč:
 • Všechny pojišťovny navýšili automaticky nižší limity bez vlivu na cenu.
 • Nové smlouvy je možné sjednat s nejnižším limitem 50 mil. Kč.
Povinnost sjednání pojištění se přenáší z vlastníka na provozovatele vozidla:
 • Za sjednání pojištění odpovědnosti doposud odpovídal vlastník vozidla, v novém zákoně má tuto povinnost provozovatel vozidla.
 • Má se za to, že provozovatelem registrovaného vozidla je ten, kdo je zapsaný v technickém průkazu, neznamená to ovšem, že pojistníkem musí být provozovatel.

Rozšíření okruhu vozidel podléhajících povinnosti mít sjednané povinné ručení:

 • Nově musí mít sjednané povinné ručení i elektrokoloběžky a další elektrovozítka s rychlostí nad 25 km/h nebo hmotností vyšší než 25 kg a rychlostí vyšší než 14 km/h a zároveň všechna přípojná vozidla k těmto vozidlům.
 • Elektrokola povinnost pojištění nemají (nejedná se o výhradně mechanický pohon, motor má pouze pomocnou funkci ke šlapání).

Úprava výjimek z povinnosti pojištění odpovědnosti:

 • Výjimku mají například zahradní traktůrky, které se pohybují výlučně na soukromém pozemku nebo invalidní vozíky.
 • Další výjimka se týká provozu vozidel při jejich účasti na organizovaných motoristických závodech ve vymezeném prostoru – nově bude povinností pořadatele závodu zajistit pojištění motorsportu podle zvláštního ustanovení

Změna důvodů pro zánik všech pojištění:

 • Pojištění zaniká dnem, kdy je pojišťovně zasláno oznámení o zániku pojistného zájmu, tedy že již pojistník nemá potřebu pojistné ochrany (nejčastěji z důvodu prodeje vozidla). Tento nový důvod zániku nahrazuje dosavadní oznámení změny vlastníka vozidla. Zánik pojistného zájmu je nutné vždy doložit – změnou vlastnictví vozidla nebo zapsáním nového provozovatele vozidla.
 • V případě odcizení vozidla pojištění zaniká dnem přijetí oznámení o odcizení Policií.

Od 1. října 2024 bude spuštěna digitalizace evidence pojištění:

 • Pojišťovny budou předávat informace o nově vzniklých smlouvách online do databáze ČKP.
 • Do nové databáze budou moci nahlížet úřady nebo Policie ČR.
 • U vzniku smlouvy zaplacením musí být zaplaceno před začátkem pojištění.

V České republice již nebude potřeba prokazovat platnost pojištění zelenou kartou:

 • Platnost pojištění bude ověřena v digitální databázi vozidel.
 • Pro cesty do zahraničí však bude i nadále potřeba mít zelenou kartu u sebe.

Toto jsou klíčové body novely, které mají za cíl zlepšit systém pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zajistit větší ochranu pro všechny účastníky silničního provozu.

Sylvie Cibiková
Produktová specialistka Swiss Life Select


Máte zájem o sjednání pojištění? Domluvte si s námi schůzku

Informace o zpracování osobních údajů. *

Vyskytla se chyba. Prosím, zkuste to později.

Dlouhověkost

Doplňkové penzijní spoření a blížící se termín druhé změny

Číst více

Blog

Monika Vaisová

Číst více

Blog

Stavební spoření v roce 2024

Číst více

Zvýšení minimálních limitů povinného ručení z 35 na 50 mil. Kč:
 • Všechny pojišťovny navýšili automaticky nižší limity bez vlivu na cenu.
 • Nové smlouvy je možné sjednat s nejnižším limitem 50 mil. Kč.

Povinnost sjednání pojištění se přenáší z vlastníka na provozovatele vozidla:
 • Za sjednání pojištění odpovědnosti doposud odpovídal vlastník vozidla, v novém zákoně má tuto povinnost provozovatel vozidla.
 • Má se za to, že provozovatelem registrovaného vozidla je ten, kdo je zapsaný v technickém průkazu, neznamená to ovšem, že pojistníkem musí být provozovatel.

Rozšíření okruhu vozidel podléhajících povinnosti mít sjednané povinné ručení::
• Nově musí mít sjednané povinné ručení i elektrokoloběžky a další elektrovozítka s rychlostí nad 25 km/h nebo hmotností vyšší než 25 kg a rychlostí vyšší než 14 km/h a zároveň všechna přípojná vozidla k těmto vozidlům.
• Elektrokola povinnost pojištění nemají (nejedná se o výhradně mechanický pohon, motor má pouze pomocnou funkci ke šlapání).

Úprava výjimek z povinnosti pojištění odpovědnosti:
• Výjimku mají například zahradní traktůrky, které se pohybují výlučně na soukromém pozemku nebo invalidní vozíky.
• Další výjimka se týká provozu vozidel při jejich účasti na organizovaných motoristických závodech ve vymezeném prostoru – nově bude povinností pořadatele závodu zajistit pojištění motorsportu podle zvláštního ustanovení

Změna důvodů pro zánik všech pojištění:
• Pojištění zaniká dnem, kdy je pojišťovně zasláno oznámení o zániku pojistného zájmu, tedy že již pojistník nemá potřebu pojistné ochrany (nejčastěji z důvodu prodeje vozidla). Tento nový důvod zániku nahrazuje dosavadní oznámení změny vlastníka vozidla. Zánik pojistného zájmu je nutné vždy doložit – změnou vlastnictví vozidla nebo zapsáním nového provozovatele vozidla.
• V případě odcizení vozidla pojištění zaniká dnem přijetí oznámení o odcizení Policií.

Od 1. října 2024 bude spuštěna digitalizace evidence pojištění:
• Pojišťovny budou předávat informace o nově vzniklých smlouvách online do databáze ČKP.
• Do nové databáze budou moci nahlížet úřady nebo Policie ČR.                                                                                                • U vzniku smlouvy zaplacením musí být zaplaceno před začátkem pojištění.

Zvýšení minimálních limitů povinného ručení z 35 na 50 mil. Kč:
 • Všechny pojišťovny navýšili automaticky nižší limity bez vlivu na cenu.
 • Nové smlouvy je možné sjednat s nejnižším limitem 50 mil. Kč.