Předmětem této Bezpečnostní politiky je definovat celkový rámec a pravidla pro bezpečné nakládání s informacemi v jakékoliv formě v rámci společnosti Fincentrum & Swiss Life Select a.s. (dále jen Swiss Life Select), zejména pak v prostředí informačního systému Swiss Life Select a při práci s výpočetní technikou.

Swiss Life Select poskytuje širokému spektru klientů služby privátního finančního poradenství spojené s finanční analýzou, optimalizací atd.
V rámci těchto činností přicházíme do styku a nakládáme s řadou citlivých informací, jako jsou osobní údaje klientů - informace o jejich finanční situaci apod.

Prohlášení vedení Swiss Life Select

Důsledné zajištění bezpečnosti těchto i dalších informací v prostředí Swiss Life Select, tak abychom dostáli svým závazkům vůči našim klientům, obchodním partnerům a dalším subjektům, stejně tak jako
závazkům vyplývajícím z platné legislativy, je jedním z našich hlavních cílů.

Vedení Swiss Life Select si uvědomuje, že existují určitá rizika bezpečnosti informací, a je proto nutné systematicky vytvářet takové prostředí, které povede k jejich účinné a efektivní eliminaci. Vedení
deklaruje touto Bezpečnostní politikou svou strategii a podporu trvalého zajišťování informační bezpečnosti jako nedílné součásti všech řídicích procesů Swiss Life Select.

Cíle informační bezpečnosti

Mezi základní cíle bezpečnosti informací Swiss Life Select patří:

  • zajištění potřebné úrovně důvěrnosti veškerých informací klientů,
  • zachování potřebné dostupnosti informací a služeb informačního systému,
  • zajištění bezpečného a oprávněného přístupu k informačnímu systému a k informacím v rámci informačního systému,
  • zajištění všech definovaných atributů bezpečnosti (důvěrnosti, dostupnosti, integrity),
  • stanovení odpovědnosti za činnost uživatelů a dalších rolí v informačním systému,
  • řízení rizik s cílem efektivních bezpečnostních opatření, 
  • zajištění kontinuity a havarijního plánování informačního systému,
  • dodržování požadavků právních předpisů, technických norem a interních předpisů.
Page_01.gif
Page_01.gif
Page_02.gif
Page_02.gif
Page_03.gif
Page_03.gif
Page_04.gif
Page_04.gif
Page_05.gif
Page_05.gif
Page_06.gif
Page_06.gif
Page_07.gif
Page_07.gif
Page_08.gif
Page_08.gif
Page_09.gif
Page_09.gif