Ochrana Vašeho soukromí je pro Fincentrum & Swiss Life Select a.s. (dále jen Swiss Life Select) mimořádně důležitá. To platí samozřejmě i pro zacházení s Vašimi údaji během Vaší návštěvy internetových stránek Swiss Life Select.

Toto prohlášení a otázky či odpovědi k tématu ochrany dat obsahují informace o tom, jakým způsobem zachází Swiss Life Select s osobními údaji, jaké informace Swiss Life Select shromažďuje a vyhodnocuje a jak
jsou tyto informace využívány a spravovány.

V zásadě je možné prohlížet si webové stránky Swiss Life Select i bez zadání údajů o vlastní osobě. Vaše návštěva webových stránek Swiss Life Select je protokolována. V těchto přístupových datech se přitom eviduje pouze:

aktuálně používána IP adresa Vašeho počítače, název navštívené stránky, datum a čas návštěvy, přenesené množství dat, hlášení, zda připojení bylo úspěšné, popis typu použitého webového prohlížeče, používaný operační systém, použitý internetový prohlížeč, operační systém, počet návštěv, průměrně strávená doba na těchto stránkách, navštívené stránky.

Získání osobních údajů zpravidla není možné, takže osobní uživatelské profily nemohou být z těchto údajů získány. Uložené informace jsou využívány za účelem získání informací o atraktivitě webových stránek
Swiss Life Select a zlepšování jehich obsahu.

Swiss Life Select při výkonu své obchodní činnosti zpracovává osobní údaje svých klientů, ale i jiných osob. Bližší informace včetně práv souvisejících se zpracováním osobních údajů naleznete na stránce Informační memorandum.

Vývoj internetu se projevuje i na strategii Swiss Life Select v oblasti ochrany dat. Své dotazy a připomínky můžete poslat prostřednictvím e-mailu na adresu: info@swisslifeselect.cz.