Celý vyspělý svět se postupně potýká s otázkou stárnutí obyvatel. Státy zcela evidentně ztrácejí schopnost postarat se řádně o své seniory a naše země není výjimkou. Státní penze jsou nízké již dnes a celá řada důchodců má díky tomu existenční problémy. Spoléhat se na to, že se stát o nás všechny v době důchodu postará, je špatná strategie. My nabízíme jiné řešení. Spolehněte se sami na sebe a zajistěte si sami důstojný život i v důchodu.

Familien

Pravidelné investování

Pro klienty chystáme investiční řešení šité na míru požadovaných cílů. Ať už se jedná o pravidelné investování s cílem vytvoření dostatečné rezervy na penzi, vytvoření studijního fondu k pokrytí nákladů vysokoškolského vzdělání dětí, nebo o efektivní ochranu a zhodnocení volného kapitálu, jsme připraveni poskytnout profesionální řešení.

SL_40+_beratungung_0016

Doplňkové penzijní spoření

Důchodový systém v České republice se nyní skládá z prvního a třetího pilíře. Ten třetí je na rozdíl od prvního dobrovolný a je určen právě k tomu, aby si každý občan odkládal peníze na penzi.Doplňkové penzijní spoření je určeno všem zájemcům bez ohledu na věk, národnost či státní příslušnost. Spoření je zároveň spojeno s celou řadou výhod. Jsou jimi například státní příspěvky, úspora na daních, možnost příspěvku zaměstnavatele, možnost volby strategie životního cyklu...

SL_40+_beratungung_0464_b

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti a dožití s investováním pojistného do podílových fondů. Klient má možnost zvolit si z nabídky několika investičních fondů lišících se předpokládaným zhodnocením finančních prostředků a podstupovanou mírou rizika.Na investiční životní pojištění může přispívat zaměstnavatel a na platby pojistného hrazené klientem může klient využít daňový odpočet.