Celý vyspělý svět se postupně potýká s otázkou stárnutí obyvatel. Státy zcela evidentně ztrácejí schopnost postarat se řádně o své seniory a naše země není výjimkou. Státní penze jsou nízké již dnes a celá řada důchodců má díky tomu existenční problémy. Spoléhat se na to, že se stát o nás všechny v době důchodu postará, je špatná strategie. My nabízíme jiné řešení. Spolehněte se sami na sebe a zajistěte si sami důstojný život i v důchodu.

Swiss Protect - naše řešení zajištění na penzi a zamezení propadu příjmů

SL_PC_Bestager_PEO_11_7L6B2504_3c_300dpi

Swiss Protect

Život s finanční jistotou

Kdy naposledy jste přemýšleli o své budoucnosti? Více než 160 let se setkáváme s klienty, kteří chtějí zabezpečit sebe a svou rodinu pro případ zdravotních problémů a stát se v penzi finančně nezávislí na státu a svých příbuzných.

Proč byste se neměli spoléhat pouze na státní důchodový systém?
Přes 90 % průměrných příjmů penzisty tvoří státní starobní důchod. To znamená, že přibližně ¼ našeho života strávíme ve finanční nejistotě, kdy naše příjmy závisí na rozhodnutí politiků a na daňových příjmech státu. Pokud si vytvoříte soukromé rezervy, můžete si udržet stávající standard i v penzi.

Věděli jste, že v průměru se ženy v důchodu dožívají 84 let a muži 80 let v České republice?
Tento věk se navíc každým rokem zvyšuje. Naproti tomu poměr průměrného starobního důchodu k průměrné nominální mzdě neustále klesá i přes průběžné valorizace ze strany státu. Samotná výše starobní penze zpravidla vystačí jen na pokrytí nejnutnějších nákladů, které nedokážeme ovlivnit, a životní standard mnoha obyvatel se tak v penzi výrazně snižuje.

Bannery Swiss Protect 2007013 360px (3)

Swiss Protect je unikátní spojení pojištění a investice.

Swiss Protect zabezpečí obě oblasti v jednom, plně flexibilním balíčku a přesně na míru klientovi.

 

 

Otázky, na něž byste si měli odpovědět:

Je pro nás důležitější ochrana majetku než vlastního života a zdraví? Podíl životního pojištění k neživotnímu je z pohledu předepsaného pojistného v České republice přibližně 40% ku 60% ve prospěch neživotního pojištění. Situace u nás je tak zcela odlišná od vyspělých západoevropských států, kde lidé kladou větší důraz na pojištění zdraví.


Bojíme se víc zlomené ruky nebo celoživotních nákladů v případě invalidity? Více než polovina Čechů nemá uzavřenou žádnou smlouvu o životním pojištění. Ostatní takovou smlouvu mají, ale často s nedostatečnou pojistnou ochranou vzhledem k jejich životnímu standardu a potřebám.


Proč by i nejmladší generace měla přemýšlet o životním pojištění? Mladí bez rodiny či závazků často nevidí důvod pro sjednání životního pojištění. Argumentují tím, že pojištění vzhledem ke svému věku a nezávislosti nepotřebují. Bohužel ani mladým lidem se nemoci nevyhýbají a vzhledem k jejich aktivnímu životu jim úrazy hrozí dvojnásob. Navíc, čím později si klient životní pojištění sjedná, tím výrazněji se mu prodraží.
 

SWISS PROTECT JE ŘEŠENÍ, KTERÉ REAGUJE NA TATO RIZIKA:

Kostičky SLS Protect

JAK VZNIKNE ŘEŠENÍ SWISS PROTECT PRÁVĚ PRO VÁS?

SLS Protect šipky 200724 hq

Další možnosti zajištění na penzi

Familien

Pravidelné investování

Pro klienty chystáme investiční řešení šité na míru požadovaných cílů. Ať už se jedná o pravidelné investování s cílem vytvoření dostatečné rezervy na penzi, vytvoření studijního fondu k pokrytí nákladů vysokoškolského vzdělání dětí, nebo o efektivní ochranu a zhodnocení volného kapitálu, jsme připraveni poskytnout profesionální řešení.

SL_40+_beratungung_0016

Doplňkové penzijní spoření

Důchodový systém v České republice se nyní skládá z prvního a třetího pilíře. Ten třetí je na rozdíl od prvního dobrovolný a je určen právě k tomu, aby si každý občan odkládal peníze na penzi.Doplňkové penzijní spoření je určeno všem zájemcům bez ohledu na věk, národnost či státní příslušnost. Spoření je zároveň spojeno s celou řadou výhod. Jsou jimi například státní příspěvky, úspora na daních, možnost příspěvku zaměstnavatele, možnost volby strategie životního cyklu...

SL_40+_beratungung_0464_b

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti a dožití s investováním pojistného do podílových fondů. Klient má možnost zvolit si z nabídky několika investičních fondů lišících se předpokládaným zhodnocením finančních prostředků a podstupovanou mírou rizika.Na investiční životní pojištění může přispívat zaměstnavatel a na platby pojistného hrazené klientem může klient využít daňový odpočet.

Mám zájem o informace o zabezpečení na penzi

Napište nám, na váš dotaz budeme reagovat v co nejkratším možném termínu.