Jde o státem podporované řešení, které nabízí možnost investovat s daňovými výhodami a příspěvkem zaměstnavatele. Vedle tradičních penzijních plánů nabízí DIP pružnější možnosti investování, které mohou přinést vyšší zhodnocení.

 • Finanzen02.svg

  Až 7 200 Kč ročně

  Daňové zvýhodnění z vlastních vkladů až 7 200 Kč ročně.

 • Sparen.svg

  Až 50 000 Kč ročně.

  Příspěvky zaměstnavatele až 50 000 Kč ročně.

 • paper-2.svg

  Možnost převodu

  Možnost převodu prostředků mezi poskytovateli DIP.

SL_50+_Leisure_Spazieren_017

Dlouhodobý investiční produkt

Do DIP lze zahrnout širokou škálu investic především následujících investičních fondů.

Kdo si může DIP zřídit?

 • Osoba starší 18 let, která je zároveň daňovým rezidentem České republiky.

Co může být součástí DIP?

V rámci DIP mohou být pouze některé investiční instrumenty (nemusí jít pouze o jeden produkt, ale soubor produktů):

 • veřejně obchodované instrumenty
 • dluhopisy jejichž emitentem je členský stát Evropské unie nebo centrální banka takového státu
 • cenné papíry kolektivního investování

Kdo může nabízet DIP?

Poskytovat DIP může pod dozorem a s licencí České národní banky jen:

 • banka
 • spořitelní a úvěrní družstvo
 • obchodník s cennými papíry
 • investiční společnost
 • samosprávný investiční fond
 • zahraniční osoba s obdobnou činností jako některá z osob uvedených v tomto odstavci oprávněná poskytovat své služby v České republice
Geschäftskunden

Dluhopisové fondy

Dluhopisové podílové fondy nakupují do svého portfolia podle svého zaměření státní nebo firemní dluhopisy. Mohou být široce regionálně i sektorově diverzifikované, ale vybírat můžete i ze specificky zaměřených fondů. Dluhopisové fondy jsou vhodné na střednědobý investiční horizont v rozmezí od 3 do 5 let.

Smíšené fondy

Smíšené (či balancované) podílové fondy investují nejčastěji do akcií a dluhopisů, ovšem některé doplňují portfolio i o další aktiva, jako je zlato a další drahé kovy. Mívají flexibilnější investiční strategii, která umožňuje přizpůsobit složení portfolia aktuální situaci na kapitálových trzích. Vhodné jsou zejména na investiční horizont od 3 do 5 let, ale konzervativní investoři je mohou využít i k delším investicím.

Nemovitostní fondy

Nemovitostní (či realitní) podílové fondy investují nejčastěji do velkých komerčních nemovitostí, jako jsou obchodní centra, logistické parky či kancelářské budovy. Některé realitní fondy směřují své investice do bytových projektů k pronájmu. Nemovitostní fondy jsou vhodné k dlouhodobým investicím na horizontu od 5 let, a to zejména pro konzervativní investory citlivé na kolísání hodnoty investice.

Fondy peněžního trhu

Fondy peněžního trhu jsou určené pro krátkodobé zhodnocování volných finančních prostředků s minimálním rizikem. Pokud víte, že peníze budete potřebovat v průběhu následujících tří let, jsou tyto podílové fondy vhodné právě pro vás.

Zajištěné fondy

Zajištěné podílové fondy nabízejí garanci návratnosti investice a zároveň vyšší zhodnocení než bankovní vklady. Jsou vždy otvírány na určité období (nejčastěji 3 až 7 let), podle kterého byste měli volit i optimální zajištěný fond. Výnosy zajištěných fondů se zpravidla odvíjejí od výnosů na akciových trzích.

Fondy kvalifikovaných investorů

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) jsou určeny pro investory s investičním majetkem od 1 mil. Kč. Jejich výhodou je možnost širšího zaměření. V nabídce jsou fondy zaměřené na financování developmentu, pohledávkové fondy a mnoho dalších. Vyšší očekávaný výnos je „vykoupen“ vyšším rizikem, které je s těmito fondy spjato.

Kontaktujte nás

Rádi vám poradíme a pomůžeme přímo na klientské lince 800 80 40 30 nebo na sebe zašlete kontakt a my se vám ozveme co nejdříve.

Produktové články

Dlouhověkost

Doplňkové penzijní spoření a blížící se termín druhé změny

Číst více

Dlouhověkost

Vynález důchodu

Číst více

Dlouhověkost

Krize středního věku jako příležitost

Číst více

Investiční poradna

Dlouhodobý investiční produkt: revoluční změna na cestě k finanční svobodě ve stáří

Číst více

Blog

Inflace vám za dva roky ukousla třetinu rezervy na penzi, získejte své úspory zpět

Číst více

Mladá generace

Důležitá zpráva pro mladé: Stačí málo peněz, abyste si našetřili na zajímavý důchod

Číst více

Časté otázky

Je nutné splnit tzv. lhůtu 60/120, jde o výběr prostředků nejdříve v 60. letech věku a délku trvání smlouvy 120 měsíců.  

Částečný výběr možný je. Klient musí dodanit všechny daňové odečty (z celého DIP

Důležitá je platnost smlouvy, bez ohledu na počet a frekvenci investic na DIP účet.

Tip

Základem úspěšného investování je správné určení investičního horizontu, tedy doby, na kterou můžete peníze investovat. Nechte si proto zpracovat komplexní rodinný finanční plán, z něhož investiční horizonty vyplují na povrch.

Upozornění

Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.

Privatbankiers

Mám zájem o více informací

Napište nám a získejte optimální řešení přímo pro vás.