Pětice diverzifikovaných investičních strategií je založená na ETF iShares, díky čemuž se podílíte na výnosech největších světových burz a společností.

 • Vitality02.svg

  5 unikátních souhvězdí

  naleznete v ETF Constellation, abyste mohli investovat podle vlastních představ.

 • Finanzen02.svg

  6,4 bil. USD pod správou

  má náš partner BlackRock, s nímž jsme souhvězdí ETF Constellation vytvořili.

 • Sparen.svg

  4krát více

  aktiv než největší evropský správce aktiv AMUNDI má pod správou BlackRock.

Detail produktu

Extra_SP1A8364

Constellation Taurus, podfond Best Solution Funds SICAV

Fond investuje do široce diverzifikovaného portfolia indexových (pasivních) ETF iShares od největšího světového správce aktiv BlackRock, který spravuje majetek v celkové hodnotě 9,5 bilionů dolarů. Strategie fondu je schopná flexibilně reagovat na vývoj globální ekonomiky a kapitálových trhů a upravovat portfolio podle očekávaného vývoje. Je vhodný pro dynamické investory očekávající vysoký výnos. Riziko investice je navíc omezeno širokou geografickou i sektorovou diverzifikací a zajištěním kurzového rizika české koruny.

SL_Work_01_JB9A8503

Constellation Sagittarius ESG, podfond Best Solution Funds SICAV

V rámci investiční strategie fond vybírá do svého portfolia indexové (pasivní) ETF iShares od největšího světového správce aktiv BlackRock, které jsou řízeny v souladu s principy ESG. Důraz je tak kladen na dopady společnosti na životní prostředí, sociálně zodpovědné fungování a férové a transparentní řízení společnosti. Fond je plně zajištěn do české koruny a chrání tak investici proti riziku ztráty při posilování domácí měny.

Geschäftskundinnen

Kontaktujte nás

Rádi vám poradíme a pomůžeme přímo na klientské lince 800 80 40 30 nebo nám na sebe zašlete kontakt a my se vám ozveme co nejdříve.

Produktové články

Investiční poradna

Investice roku 2023: Přehled nejúspěšnějších investičních fondů

Číst více

Blog

Makroekonomické změny vyvolávají otázku, kam výhodně s penězi

Číst více

Investiční poradna

Pár rad, jak se stát milionářem

Číst více

Investiční poradna

Jak překonat inflaci?

Číst více

Blog

Finance pro studium - chcete zajistit budoucnost vašeho dítěte?

Číst více

Investiční poradna

Finanční portfolio je jako ideální šatník

Číst více

Parametry produktu

Parametry produktu – Constellation Taurus, podfond Best Solution Funds SICAV

Investiční horizont minimálně 5 let
Investiční preference
Růst
Schopnost nést ztráty
Ano, bez záruky maximální ztráty
Tolerance rizika (SRRI)
Rizikový profil 5
Preference udržitelnosti (SFRD) Neutrální (článek 6)
Poplatková kategorie  Dynamické
Poplatky za správu 1,93 %
v tom manažerský poplatek 1,60 %

1) Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.
2) SFRD (Sustainable Finance Disclosure Regulation) udává míru rizika z pohledu udržitelnosti, tzv. ESG rizika. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v oblasti finančních služeb se rizikem udržitelnosti rozumí „událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy řízení, která by mohla mít, pokud nastane, významný nepříznivý dopad na hodnotu investice“.
3) Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.
4) Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

Parametry produktu – Constellation Sagittarius ESG, podfond Best Solution Funds SICAV

Investiční horizont minimálně 5 let
Investiční preference
Růst
Schopnost nést ztráty
Ano, bez záruky maximální ztráty
Tolerance rizika (SRRI )
Rizikový profil 5
Preference udržitelnosti (SFRD ) Neutrální (článek 6)
Poplatková kategorie  Středně rizikové
Poplatky za správu 1,74 %
v tom manažerský poplatek 1,40 %

5) Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.
6) SFRD (Sustainable Finance Disclosure Regulation) udává míru rizika z pohledu udržitelnosti, tzv. ESG rizika. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v oblasti finančních služeb se rizikem udržitelnosti rozumí „událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy řízení, která by mohla mít, pokud nastane, významný nepříznivý dopad na hodnotu investice“.
7) Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.
8) Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

Časté otázky

I z pohledu dlouhodobé udržitelnosti výnosů je vhodné vybírat investiční řešení z oblasti ESG. Nejedná se přitom pouze o to, že jsou šetrné k přírodě (E – Ecology), ale společnosti zaměřené na ESG mají i rovný a férový přístup k zaměstnancům (S – Social) a transparentní řízení a správně nastavené procesy (G – Governance).

Ideální je začít investovat co nejdříve. Ano, kdo má „štěstí“ a začne investovat v krizi, může vydělat více. Čekat na krizi se ale nevyplácí. Někteří investoři čekali na krizi od roku 2011 a dočkali se prvního hlubšího poklesu až na začátku pandemie koronaviru, kdy např. americké akciové trhy poklesly řádově o třetinu… jenže mezi roky 2011 a 2020 vyrostly na více než dvojnásobek. Kdo čekal na propad, prodělal, i když nakoupil v nejvhodnější dobu na začátku pandemie.

Tip

Nevybrali jste si z nabídky ETF Constellation? Zeptejte se svého finančního poradce na řešení Best Solution.

Upozornění

Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.

Privatbankiers

Mám zájem o více informací

Napište nám a získejte optimální řešení přímo pro vás.