Pětice diverzifikovaných investičních strategií je založená na ETF iShares, díky čemuž se podílíte na výnosech největších světových burz a společností.

 • Vitality02.svg

  5 unikátních souhvězdí

  naleznete v ETF Constellation, abyste mohli investovat podle vlastních představ.

 • Finanzen02.svg

  6,4 bil. USD pod správou

  má náš partner BlackRock, s nímž jsme souhvězdí ETF Constellation vytvořili.

 • Sparen.svg

  4krát více

  aktiv než největší evropský správce aktiv AMUNDI má pod správou BlackRock.

Detail produktu

Extra_SP1A8364

Constellation Taurus, podfond Best Solution Funds SICAV

Fond investuje do široce diverzifikovaného portfolia indexových (pasivních) ETF iShares od největšího světového správce aktiv BlackRock, který spravuje majetek v celkové hodnotě 9,5 bilionů dolarů. Strategie fondu je schopná flexibilně reagovat na vývoj globální ekonomiky a kapitálových trhů a upravovat portfolio podle očekávaného vývoje. Je vhodný pro dynamické investory očekávající vysoký výnos. Riziko investice je navíc omezeno širokou geografickou i sektorovou diverzifikací a zajištěním kurzového rizika české koruny.

SL_Work_01_JB9A8503

Constellation Sagittarius ESG, podfond Best Solution Funds SICAV

V rámci investiční strategie fond vybírá do svého portfolia indexové (pasivní) ETF iShares od největšího světového správce aktiv BlackRock, které jsou řízeny v souladu s principy ESG. Důraz je tak kladen na dopady společnosti na životní prostředí, sociálně zodpovědné fungování a férové a transparentní řízení společnosti. Fond je plně zajištěn do české koruny a chrání tak investici proti riziku ztráty při posilování domácí měny.

Geschäftskundinnen

Kontaktujte nás

Rádi vám poradíme a pomůžeme přímo na klientské lince 800 80 40 30 nebo nám na sebe zašlete kontakt a my se vám ozveme co nejdříve.

Produktové články

Investiční poradna

Pár rad, jak se stát milionářem

Číst více

Investiční poradna

Jak překonat inflaci?

Číst více

Blog

Finance pro studium - chcete zajistit budoucnost vašeho dítěte?

Číst více

Investiční poradna

Finanční portfolio je jako ideální šatník

Číst více

Investiční poradna

Gold, guld, oro, ouro, altın, arany. Zkrátka zlato. Proč by (ne)mělo být i ve vašem portfoliu

Číst více

Investiční poradna

Čas na dluhopisy?

Číst více

Parametry produktu

Parametry produktu – Constellation Taurus, podfond Best Solution Funds SICAV

Investiční horizont minimálně 5 let
Investiční preference
Růst
Schopnost nést ztráty
Ano, bez záruky maximální ztráty
Tolerance rizika (SRRI)
Rizikový profil 5
Preference udržitelnosti (SFRD) Neutrální (článek 6)
Poplatková kategorie  Dynamické
Poplatky za správu 1,93 %
v tom manažerský poplatek 1,60 %

1) Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.
2) SFRD (Sustainable Finance Disclosure Regulation) udává míru rizika z pohledu udržitelnosti, tzv. ESG rizika. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v oblasti finančních služeb se rizikem udržitelnosti rozumí „událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy řízení, která by mohla mít, pokud nastane, významný nepříznivý dopad na hodnotu investice“.
3) Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.
4) Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

Parametry produktu – Constellation Sagittarius ESG, podfond Best Solution Funds SICAV

Investiční horizont minimálně 5 let
Investiční preference
Růst
Schopnost nést ztráty
Ano, bez záruky maximální ztráty
Tolerance rizika (SRRI )
Rizikový profil 5
Preference udržitelnosti (SFRD ) Neutrální (článek 6)
Poplatková kategorie  Středně rizikové
Poplatky za správu 1,74 %
v tom manažerský poplatek 1,40 %

5) Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.
6) SFRD (Sustainable Finance Disclosure Regulation) udává míru rizika z pohledu udržitelnosti, tzv. ESG rizika. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v oblasti finančních služeb se rizikem udržitelnosti rozumí „událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy řízení, která by mohla mít, pokud nastane, významný nepříznivý dopad na hodnotu investice“.
7) Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.
8) Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

Časté otázky

I z pohledu dlouhodobé udržitelnosti výnosů je vhodné vybírat investiční řešení z oblasti ESG. Nejedná se přitom pouze o to, že jsou šetrné k přírodě (E – Ecology), ale společnosti zaměřené na ESG mají i rovný a férový přístup k zaměstnancům (S – Social) a transparentní řízení a správně nastavené procesy (G – Governance).

Ideální je začít investovat co nejdříve. Ano, kdo má „štěstí“ a začne investovat v krizi, může vydělat více. Čekat na krizi se ale nevyplácí. Někteří investoři čekali na krizi od roku 2011 a dočkali se prvního hlubšího poklesu až na začátku pandemie koronaviru, kdy např. americké akciové trhy poklesly řádově o třetinu… jenže mezi roky 2011 a 2020 vyrostly na více než dvojnásobek. Kdo čekal na propad, prodělal, i když nakoupil v nejvhodnější dobu na začátku pandemie.

Tip

Nevybrali jste si z nabídky ETF Constellation? Zeptejte se svého finančního poradce na řešení Best Solution.

Upozornění

Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.

Privatbankiers

Mám zájem o více informací

Napište nám a získejte optimální řešení přímo pro vás.