Život s sebou ale nese mnohá rizika, která ho mohou obrátit naruby. Abyste byli i v horších časech finančně zabezpečeni a mohli žít život podle vlastních představ, je vhodné sjednat si pojištění. Pojistit ale nemá smysl vše. Proto nejprve provádíme analýzu rizik, na základě které vám navrhneme optimální řešení. Nedokážeme zabránit vzniku pojistné události, ale dokážeme zmírnit její finanční následky.

 • 15.svg

  spolupracujících životních pojišťoven

 • 15.svg

  spolupracujících pojišťoven v neživotním pojištění

 • 10.svg

  tisíc+ vyplacených pojistných plnění pro naše klienty

Rizika

 • Freizeit

  Životní pojištění

  • Život a zdraví je to nejcennější, co máme.
  • Nastavíme vám životní pojištění včetně pojištění invalidity a dalších životních rizik, aby zmírnilo finanční dopady nešťastných událostí.
  • Zaměřujeme se na rizika, která skutečně ohrožují vaši rodinu.
 • Familienväter

  Ochrana majetku

  • Vlastní bydlení je často ten nejcennější majetek, který rodina má.
  • Vybavení domácnosti a jeho pojištění také není radno podceňovat.
  • Správnou identifikací hrozících rizik a výběrem optimálního pojištění vám pomůžeme překonat i nepříznivé okolnosti.
 • Aktenstudium

  Pojištění odpovědnosti

  • Každý člověk nese odpovědnost za důsledky svých činů.
  • Vhodné pojištění odpovědnosti minimalizuje finanční dopad na rodinný rozpočet.
  • Jedno pojištění odpovědnosti navíc chrání celou vaši domácnost.
 • Freizeit

  Pojištění vozidla

  • Povinné ručení je nezbytnou „výbavou“ provozovatele motorových vozidel.
  • Vybereme optimální pojištění ze široké nabídky pojišťoven na trhu.
  • V některých případech je vhodné sjednat též havarijní pojištění. Zjistíme, zda je to váš případ.
 • Freizeit

  Ochrana dalších rizik

  • Analyzujeme i další rizika, která by mohla ohrozit stabilitu vašich rodinných financí.
  • Pojistíme vás na cestách pomocí optimálního cestovního pojištění odpovídajícího vašim cestovním plánům.
  • Vyžaduje-li to vaše životní situace, zajistíme potřebné soukromé zdravotní pojištění a další pojistné produkty.
sl_20+_beratungung_0120

Dohodněte si termín konzultace

Pokud potřebujete poradit, jak naložit se svými financemi, kontaktujte zkušeného finančního konzultanta. Ten zhodnotí vaši situaci a navrhne řešení, které vám pomůže žít život podle vlastních představ.