Investiční řešení Best Solution Funds SICAV nabízí portfolia sestavená z nejvýkonnějších aktivně řízených fondů špičkových správců aktiv a diverzifikovaná portfolia z fondů od největšího světového správce aktiv BlackRock. Nemusíte tak řešit, zda investovat do aktivně spravovaných fondů, či do pasivních stategií. Máte vše v jednom.

 • Finanzen02.svg

  1,6 mld . Kč

  aktiv již mají fondy Best Solution Funds SICAV pod správou.

 • Finanzen.svg

  4 strategie

  na míru pro vyvážené a dynamické investory.

 • paper-2.svg

  5 a více let

  je doporučený investiční horizont u dynamických a 3 a více let u vyvážených portfolií.

Detail produktu

SL_Engineers_PEO_04_SP1A2642_3c

Výběr titulů do portfolií

Do Vyváženého fondu a Progresivního fondu vybírají naši investiční specialisté nejlepší tituly za podpory analýz Thomson Reuters (Refinitiv). Nerozhoduje přitom jen výše výnosů, ale především jejich stabilita a citlivost na kolísání kapitálových trhů. Významná je také historická zkušenost, portfolio manažerů, jejich výsledky a schopnost vybrat fondy do portfolia tak, aby se vzájemně doplňovaly a podporovaly.

Privatbankiers

Vyvážený fond, podfond Best Solution Funds SICAV

Jedná se o smíšený fond fondů, jehož cílem je zvýšit potenciál investice při přiměřeném investičním riziku. Investuje do cenných podílových fondů při dodržení geografické a sektorové diverzifikace portfolia. Při neutrální pozici jsou dluhopisová a akciová složka vyrovnané, ovšem strategie fondu umožňuje flexibilně reagovat na situaci na finančních trzích. Podfond zajišťuje kurzové riziko pomocí měnových derivátů.

Progresivní fond, podfond Best Solution Funds SICAV

Progresivní fond je určený dynamickým investorům, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší riziko kolísání hodnoty investice a očekávají vyšší zhodnocení. Fond investuje do geograficky a sektorově diverzifikovaného portfolia cenných papírů vydávaných akciovými fondy. Strategie fondu umožňuje flexibilně reagovat na aktuální finanční situaci s cílem optimalizovat výnos. Zajištění kurzového rizika je flexibilně přizpůsobováno prostřednictvím měnových derivátů.

Constellation Taurus, podfond Best Solution Funds SICAV

Fond investuje do široce diverzifikovaného portfolia indexových (pasivních) iShares od největšího světového správce aktiv BlackRock, který spravuje majetek v celkové hodnotě 9,5 bilionů dolarů. Strategie fondu je schopná flexibilně reagovat na vývoj globální ekonomiky a kapitálových trhů a upravovat portfolio podle očekávaného vývoje. Je vhodný pro dynamické investory očekávající vysoký výnos. Riziko investice je navíc omezeno širokou geografickou i sektorovou diverzifikací a zajištěním kurzového rizika české koruny.

Constellation Sagittarius ESG, podfond Best Solution Funds SICAV

V rámci investiční strategie fond vybírá do svého portfolia indexové (pasivní) iShares od největšího světového správce aktiv BlackRock, které jsou řízeny v souladu s principy ESG. Důraz je tak kladen na dopady společnosti na životní prostředí, sociálně zodpovědné fungování a férové a transparentní řízení společnosti. Fond je plně zajištěn do české koruny a chrání tak investici proti riziku ztráty při posilování domácí měny.

Kontaktujte nás

Rádi vám poradíme a pomůžeme přímo na klientské lince 800 80 40 30 nebo nám na sebe zašlete kontakt a my se vám ozveme co nejdříve.

Produktové články

Investiční poradna

Investice roku 2023: Přehled nejúspěšnějších investičních fondů

Číst více

Blog

Makroekonomické změny vyvolávají otázku, kam výhodně s penězi

Číst více

Investiční poradna

Pár rad, jak se stát milionářem

Číst více

Investiční poradna

Jak překonat inflaci?

Číst více

Blog

Finance pro studium - chcete zajistit budoucnost vašeho dítěte?

Číst více

Investiční poradna

Finanční portfolio je jako ideální šatník

Číst více

Parametry produktu

Parametry produktu – Vyvážený fond, podfond Best Solution Funds SICAV

Investiční horizont minimálně 3 roky
Investiční preference
Růst
Schopnost nést ztráty
Ano, bez záruky maximální ztráty
Tolerance rizika (SRRI)
Rizikový profil 4
Preference udržitelnosti (SFRD) Neutrální (článek 6)
Poplatková kategorie  Středně rizikové
Poplatky za správu 2,11 %
v tom manažerský poplatek 1,10 %

1) Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

Parametry produktu – Progresivní fond, podfond Best Solution Funds SICAV

Investiční horizont minimálně 5 let
Investiční preference
Růst
Schopnost nést ztráty
Ano, bez záruky maximální ztráty
Tolerance rizika (SRRI )
Rizikový profil 5
Preference udržitelnosti (SFRD ) Neutrální (článek 6)
Poplatková kategorie  Dynamické
Poplatky za správu 2,51 %
v tom manažerský poplatek 1,50 %

2) SFRD (Sustainable Finance Disclosure Regulation) udává míru rizika z pohledu udržitelnosti, tzv. ESG rizika. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v oblasti finančních služeb se rizikem udržitelnosti rozumí „událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy řízení, která by mohla mít, pokud nastane, významný nepříznivý dopad na hodnotu investice“.
3) Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.
4) Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.
5) Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.
6) SFRD (Sustainable Finance Disclosure Regulation) udává míru rizika z pohledu udržitelnosti, tzv. ESG rizika. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v oblasti finančních služeb se rizikem udržitelnosti rozumí „událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy řízení, která by mohla mít, pokud nastane, významný nepříznivý dopad na hodnotu investice“.
7) Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.
8) Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

Parametry produktu – Constellation Taurus, podfond Best Solution Funds SICAV

Investiční horizont Minimálně 5 let
Investiční preference
Růst
Schopnost nést ztráty
Ano, bez záruky maximální ztráty
Tolerance rizika (SRRI )
Rizikový profil 5
Preference udržitelnosti (SFRD ) Neutrální (článek 6)
Poplatková kategorie  Dynamické
Poplatky za správu 1,93 %
v tom manažerský poplatek  1,60 %

9) Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.
10) SFRD (Sustainable Finance Disclosure Regulation) udává míru rizika z pohledu udržitelnosti, tzv. ESG rizika. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v oblasti finančních služeb se rizikem udržitelnosti rozumí „událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy řízení, která by mohla mít, pokud nastane, významný nepříznivý dopad na hodnotu investice“.
11) Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.
12) Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

Parametry produktu – Constellation Sagittarius ESG, podfond Best Solution Funds SICAV

Investiční horizont Minimálně 5 let
Investiční preference
Růst
Schopnost nést ztráty
Ano, bez záruky maximální ztráty
Tolerance rizika (SRRI )
Rizikový profil 5
Preference udržitelnosti (SFRD ) Neutrální (článek 6)
Poplatková kategorie  Středně rizikové
Poplatky za správu 1,74 %
v tom manažerský poplatek  1,40 %

13) Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.
14) SFRD (Sustainable Finance Disclosure Regulation) udává míru rizika z pohledu udržitelnosti, tzv. ESG rizika. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v oblasti finančních služeb se rizikem udržitelnosti rozumí „událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy řízení, která by mohla mít, pokud nastane, významný nepříznivý dopad na hodnotu investice“.
15) Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.
16) Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

Časté otázky

Při spoření pro děti se zpravidla jedná o dlouhodobý investiční horizont, který dosahuje až 20 let. V takovém případě je vhodné využít dynamické formy investic, jejichž hodnota sice může v průběhu času kolísat, ale dlouhodobě přináší vyšší očekávané zhodnocení.

Investiční riziko je vyjádřeno kolísavostí (volatilitou) hodnoty investice. Ceny akcií a dluhopisů se na kapitálových trzích neustále mění. A čím více a rychleji se mění, tím je investice rizikovější.

Tip

Nevíte, za jak dlouho budete peníze určené k investicím potřebovat? Nechte si zpracovat komplexní finanční plán od zkušeného finančního poradce.

Upozornění

Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.

Privatbankiers

Mám zájem o více informací

Napište nám a získejte optimální řešení přímo pro vás.