Chcete-li investovat do oblastí, které mají před sebou zářnou budoucnost, pak Best Solution Themes je tou správnou cestou. V nabídce jsou portfolia Technologie, Medical a Green Planet, která mohou sloužit jako vhodný doplněk základního investičního portfolia Best Solution Funds.

 • Langlebigkeit.svg

  Technologie

  jsou jedním z nejrychleji rostoucích oborů.

 • Vitality.svg

  Stárnutí populace

  není jen problém a výzva České republiky, ale celého vyspělého světa.

 • life-belt.svg

  Ekologie

  se dostává do popředí řízení firem. Společnosti se musí buď přizpůsobit, nebo zaniknout.

Detail produktu

SL_Advice_digit_BestAger_DSC1768_v05

Portfolio Technology

Portfolio Technology je zaměřené na investice do sociálních sítí, umělé inteligence, tzv. velkých dat a průmyslu 4.0. Sleduje hlavní technologické trendy a hledá příležitosti v inovacích. Technologie jsou základem ekonomického růstu a motorem pokroku. Jejich zařazením do vašeho portfolia můžete nastartovat výnosnost vašich investic.

SL_Advice_phys_BestAger_DSC7552_v02

Portfolio Medical

Stárnutí populace je dlouhodobým jevem pozorovaným v rozvinutém světě, ale postupně se začíná projevovat i v rozvojových zemích. Se stárnutím populace se otvírají široké investiční příležitosti v oblasti léčiv, dostupné zdravotní péče, biotechnologií a dalších služeb pro starší občany.

Portfolio Green Planet

Přírodní zdroje naší planety jsou omezené. Zároveň se zvyšuje tlak na jejich ekologické využívání. A to nejen v Evropské unii. Firmy, které se nepřizpůsobí, dříve či později zaniknou. V portfoliu Green Planet se můžete podílet na úspěchu firem, které vsadily na udržitelný rozvoj, efektivně využívají přírodní zdroje a dokáží přetavit změny klimatu v zisk.

 

Kontaktujte nás

Rádi vám poradíme a pomůžeme přímo na klientské lince 800 80 40 30 nebo nám na sebe zašlete kontakt a my se vám ozveme co nejdříve.

Produktové články

Investiční poradna

Investice roku 2023: Přehled nejúspěšnějších investičních fondů

Číst více

Blog

Makroekonomické změny vyvolávají otázku, kam výhodně s penězi

Číst více

Investiční poradna

Pár rad, jak se stát milionářem

Číst více

Investiční poradna

Jak překonat inflaci?

Číst více

Blog

Finance pro studium - chcete zajistit budoucnost vašeho dítěte?

Číst více

Investiční poradna

Finanční portfolio je jako ideální šatník

Číst více

Parametry produktu

Investiční horizont
minimálně 5 let
Investiční preference
Růst
Schopnost nést ztráty
Ano, bez záruky maximální ztráty
Tolerance rizika (SRRI )
Rizikový profil 5
Preference udržitelnosti (SFRD ) Neutrální (článek 6)
Poplatková kategorie Dynamické

1) Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.
2) SFRD (Sustainable Finance Disclosure Regulation) udává míru rizika z pohledu udržitelnosti, tzv. ESG rizika. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v oblasti finančních služeb se rizikem udržitelnosti rozumí „událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy řízení, která by mohla mít, pokud nastane, významný nepříznivý dopad na hodnotu investice“.
3) Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.
4) Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

Časté otázky

Podíl těchto specializovaných investičních nástrojů v portfoliu závisí především na vašem vztahu k riziku a preferencích, které jako investor máte. Obecně by ale jejich váha neměla přesáhnout 20 %.

Tip

Zajímají vás jiné investiční trendy? Poraďte se se svým finančním poradcem, který vám pomůže najít optimální řešení z široké nabídky podílových fondů.

Upozornění

Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.

Privatbankiers

Mám zájem o více informací

Napište nám a získejte optimální řešení přímo pro vás.