Chcete-li investovat do oblastí, které mají před sebou zářnou budoucnost, pak Best Solution Themes je tou správnou cestou. V nabídce jsou portfolia Technologie, Medical a Green Planet, která mohou sloužit jako vhodný doplněk základního investičního portfolia Best Solution Funds.

 • Langlebigkeit.svg

  Technologie

  jsou jedním z nejrychleji rostoucích oborů.

 • Vitality.svg

  Stárnutí populace

  není jen problém a výzva České republiky, ale celého vyspělého světa.

 • life-belt.svg

  Ekologie

  se dostává do popředí řízení firem. Společnosti se musí buď přizpůsobit, nebo zaniknout.

Detail produktu

SL_Advice_digit_BestAger_DSC1768_v05

Portfolio Technology

Portfolio Technology je zaměřené na investice do sociálních sítí, umělé inteligence, tzv. velkých dat a průmyslu 4.0. Sleduje hlavní technologické trendy a hledá příležitosti v inovacích. Technologie jsou základem ekonomického růstu a motorem pokroku. Jejich zařazením do vašeho portfolia můžete nastartovat výnosnost vašich investic.

SL_Advice_phys_BestAger_DSC7552_v02

Portfolio Medical

Stárnutí populace je dlouhodobým jevem pozorovaným v rozvinutém světě, ale postupně se začíná projevovat i v rozvojových zemích. Se stárnutím populace se otvírají široké investiční příležitosti v oblasti léčiv, dostupné zdravotní péče, biotechnologií a dalších služeb pro starší občany.

Portfolio Green Planet

Přírodní zdroje naší planety jsou omezené. Zároveň se zvyšuje tlak na jejich ekologické využívání. A to nejen v Evropské unii. Firmy, které se nepřizpůsobí, dříve či později zaniknou. V portfoliu Green Planet se můžete podílet na úspěchu firem, které vsadily na udržitelný rozvoj, efektivně využívají přírodní zdroje a dokáží přetavit změny klimatu v zisk.

 

Kontaktujte nás

Rádi vám poradíme a pomůžeme přímo na klientské lince 800 80 40 30 nebo nám na sebe zašlete kontakt a my se vám ozveme co nejdříve.

Produktové články

Blog

Makroekonomické změny vyvolávají otázku, kam výhodně s penězi

Číst více

Investiční poradna

Pár rad, jak se stát milionářem

Číst více

Investiční poradna

Jak překonat inflaci?

Číst více

Blog

Finance pro studium - chcete zajistit budoucnost vašeho dítěte?

Číst více

Investiční poradna

Finanční portfolio je jako ideální šatník

Číst více

Investiční poradna

Gold, guld, oro, ouro, altın, arany. Zkrátka zlato. Proč by (ne)mělo být i ve vašem portfoliu

Číst více

Parametry produktu

Investiční horizont
minimálně 5 let
Investiční preference
Růst
Schopnost nést ztráty
Ano, bez záruky maximální ztráty
Tolerance rizika (SRRI )
Rizikový profil 5
Preference udržitelnosti (SFRD ) Neutrální (článek 6)
Poplatková kategorie Dynamické

1) Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.
2) SFRD (Sustainable Finance Disclosure Regulation) udává míru rizika z pohledu udržitelnosti, tzv. ESG rizika. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v oblasti finančních služeb se rizikem udržitelnosti rozumí „událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy řízení, která by mohla mít, pokud nastane, významný nepříznivý dopad na hodnotu investice“.
3) Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.
4) Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

Časté otázky

Podíl těchto specializovaných investičních nástrojů v portfoliu závisí především na vašem vztahu k riziku a preferencích, které jako investor máte. Obecně by ale jejich váha neměla přesáhnout 20 %.

Tip

Zajímají vás jiné investiční trendy? Poraďte se se svým finančním poradcem, který vám pomůže najít optimální řešení z široké nabídky podílových fondů.

Upozornění

Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.

Privatbankiers

Mám zájem o více informací

Napište nám a získejte optimální řešení přímo pro vás.